Прогнозен поленов календар за България за 2021 година

Месец Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври
Период 01-14 15-28 01-15 16-31 01-15 16-30 01-15 16-31 01-15 16-30 01-15 16-31 01-15 16-31 01-15 16-30 01-15 16 -31
Сем. Брезови Умерена поленова концентрация Ниска поленова концентрация Умерена поленова концентрация Умерена поленова концентрация Много висока поленова концентрация Много висока поленова концентрация Висока поленова концентрация Ниска поленова концентрация
Ясен Висока поленова концентрация Ниска поленова концентрация Висока поленова концентрация Висока поленова концентрация Умерена поленова концентрация Ниска поленова концентрация
Сем. Букови Ниска поленова концентрация Умерена поленова концентрация Много висока поленова концентрация Висока поленова концентрация Ниска поленова концентрация
Липа Ниска поленова концентрация Висока поленова концентрация Много висока поленова концентрация Ниска поленова концентрация Ниска поленова концентрация
Сем. Житни Ниска поленова концентрация Висока поленова концентрация Много висока поленова концентрация Висока поленова концентрация Висока поленова концентрация Умерена поленова концентрация Умерена поленова концентрация Ниска поленова концентрация Ниска поленова концентрация Ниска поленова концентрация Ниска поленова концентрация
Живовляк Ниска поленова концентрация Висока поленова концентрация Много висока поленова концентрация Висока поленова концентрация Умерена поленова концентрация Висока поленова концентрация Висока поленова концентрация Висока поленова концентрация Ниска поленова концентрация
Сем. Копривови Ниска поленова концентрация Умерена поленова концентрация Много висока поленова концентрация Много висока поленова концентрация Висока поленова концентрация Висока поленова концентрация Умерена поленова концентрация Ниска поленова концентрация Ниска поленова концентрация
Сем. Щирови/Лободови Ниска поленова концентрация Ниска поленова концентрация Ниска поленова концентрация Ниска поленова концентрация Висока поленова концентрация Висока поленова концентрация Много висока поленова концентрация Умерена поленова концентрация Ниска поленова концентрация
Пелин Ниска поленова концентрация Ниска поленова концентрация Ниска поленова концентрация Умерена поленова концентрация Много висока поленова концентрация Умерена поленова концентрация Висока поленова концентрация Умерена поленова концентрация Ниска поленова концентрация
Амброзия Ниска поленова концентрация Ниска поленова концентрация Много висока поленова концентрация Висока поленова концентрация Умерена поленова концентрация Ниска поленова концентрация Ниска поленова концентрация
Ниска Умерена Висока Много висока въздушна поленова концентрация

Изготвил: Мариела Христова-Савова: биолог в лаборатория „Алергенни препарати” към БУЛ БИО - НЦЗПБ, гр. София

Информация за въздушното разпространение на цветен прашец