Прогноза за първата половина на май 2021

Анализ на поленовият цъфтеж през втората половина на месец април 2021 г.

Ниските температури през първата половина на април доведоха до забавяне на цъфтежа на растенията и отчитане на малко полен във въздуха.

(По данни на НИМХ)

През втората половина на месеца температурите се повишиха и достигнаха до средните за периода стойности. В резултат много дървесни видове се развиха в кратки срокове, достигнаха до цъфтеж и бяха отчетени по-високи стойности на прашец във въздуха.

През периода приключи цъфтежа на ясен, тополи и тис, но цъфтяха различни видове клен. В края на месеца прецъфтяха и брезите, но започнаха да се улавят поленови зърна от дъб и чинар.

Прогноза за първата половина месец май 2021 г.

Обикновено времето между 1-ви и 15-ти май е динамично с резки температурни промени и чести валежи. През тази година се очаква обаче да е по-сухо и по-топло. Това ще доведе до отчитане на по-големи количества цветен прашец във въздуха. Какво ще цъфти през периода?

  • Дъб - рязкото затопляне провокира бързо развитие и прецъфтяване. Очаква се да има кратък период на високи стойности на поленовата концентрация.
  • Орех – до средата на май ще прецъфти
  • Черница – цъфтежът предстои. Видът не се среща често в населени места и там не се образува сериозен поленов фон. Култивира се на малко места и има значение като локален алерген в местата с черничеви насаждения.
  • Чинар – в по-южните райони вече прецъфтя. В по-хладните части на страната, ще продължи да цъфти още няколко дни, но там се срещат единични дървета, които няма да образуват клинично значима въздушна поленова концентрация.
  • Конски кестен – започва неговият цъфтеж. За щастие той има лепкав прашец, който се носи във въздуха само в резултат на по-силен вятър в сухи дни.
  • Сем. Житни – високите температури и добрата почвена влага подпогнаха развитието на тревите и някои видове вече цъфтят. Към средата на месеца се очаква достигане на високи стойности на въздушната поленова концентрация. Това е алергизиращата група, от която в нашата страна страдат най-голям брой хора. Препоръчва се те да започнат предсезонна подготовка за по-леко преминаване през предстоящия поленов сезон на тревите от сем. Житни.

Орех в началото на цъфтежа си.