Зиртек®

Зиртек®

Име на лекарствения продукт:

Zyrtec® (cetirizine dihydrochloride).

Лекарствени форми:

  • Зиртек 10 mg филмирани таблетки. Една филмирана таблетка съдържа 10 mg цетиризинов дихидрохлорид. Помощни вещества: лактоза монохидрат и др.;
  • Зиртек 10 mg/ml перорални капки, разтвор. Един ml разтвор съдържа 10 mg цетиризинов дихидрохлорид; една капка разтвор съдържа 0,5 mg цетиризинов дихидрохлорид.

Помощни вещества:

метил парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат и др.

Терапевтични показания:

Облекчение на назалните и очни симптоми на сезонен и целогодишен алергичен ринит. Облекчение на симптомите на хронична идиопатична уртикария. Зиртек 10 mg филмирани таблетки е показан при възрастни и деца на възраст на и над 6 години. Зиртек 10 mg/ml перорални капки, разтвор е показан при възрастни и деца на възраст на и над 2 години.

Дозировка и начин на приложение:

Зиртек 10 mg филмирани таблетки: Деца на възраст от 6 до 12 години: 5 mg два пъти дневно (половин таблетка два пъти дневно). Възрастни и юноши на възрасти над 12-годишна възраст: 10 mg веднъж дневно (1 таблетка).

Начин на приложение:

Таблетките трябва да се поглъщат с достатъчно количество течност. Зиртек 10 mg/ml перорални капки, разтвор: Деца на възраст от 2 до 6 години: 2,5 mg два пъти дневно (5 капки два пъти дневно). Деца на възраст от 6 до 12 години: 5 mg два пъти дневно (10 капки два пъти дневно). Възрастни и юноши на възраст над 12 години: 10 mg веднъж дневно (20 капки).

Начин на приложение:

Капките трябва да се отсипят в лъжица или да се разредят във вода и да се приемат перорално. Обема вода, към който се добавят капките, трябва да е съобразен с количеството вода, което пациента има възможността да погълне. Разреденият разтвор трябва да се приеме веднага. Старческа възраст: Данните не предполагат намаляване на дозата при пациенти в старческа възраст, при условие че бъбречната функция е нормална. Бъбречно увреждане: индивидуализирано в зависимост от бъбречната функция. При педиатрични пациенти с бъбречни увреждания дозата трябва да се адаптира индивидуално въз основа на бъбречния клирънс, възрастта и теглото на пациента. Чернодробно увреждане: Не се налага адаптиране на дозата при пациенти само с чернодробно увреждане. При пациенти с чернодробно и бъбречно увреждане се препоръчва се адаптиране на дозата (вж. по-горе "Бъбречно увреждане").

Противопоказания:

Свръхчувствителност към активното вещество, към някое от помощните вещества, към хидроксизин или към пиперазинови производни. Пациенти с тежко бъбречно увреждане и креатининов клирънс под 10 ml/min.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:

Препоръчва повишено внимание при едновременната употреба на алкохол, при пациенти с предразполагащи фактори към задръжка на урина и при пациенти с епилепсия или риск от припадъци. Тестовете за кожни алергии се инхибират от антихистамини и е необходим период на изчистване (3 дни) преди тяхното провеждане. Таблетките съдържат лактоза. Пациентите с редки наследствени заболявания като галактозна непоносимост, лактазна недостатъчност на Lapp или глюкозо-галактозна малабсорбция, не трябва да приемат това лекарство. Капките съдържат метил парахидроксибензоат и пропил парахидроксибензоат, които могат да причинят алергични реакции (вероятно от забавен вид). Не се препоръчва употребата на продукта при кърмачета и прохождащи на възраст под 2 години.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

Не се очакват взаимодействия. Степента на абсорбция на цетиризин не се променя от храната, въпреки че скоростта на абсорбция е намалена.

Бременност и кърмене:

Данните за цетиризин, събрани проспективно за края на бременността не показват потенциални малформации или фето/ембрионална токсичност над обичайните нива. Предписването на бременни жени трябва да бъде с повишено внимание. Цетиризин се екскретира в човешката кърма. Не може да се изключи рискът от поява на нежелани реакции при кърмачета. Затова предписването на кърмещи жени трябва да бъде с повишено внимание.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:

Пациентите, които изпитат сънливост, не трябва да шофират, да извършват потенциално опасни дейности или да работят с машини. Те не трябва да превишават препоръчваната доза и да имат предвид ефекта на лекарството.

Нежелани лекарствени реакции (НЛР):

Клиничните изпитвания показват, че цетиризин в препоръчваните дози причинява леки нежелани лекарствени реакции върху ЦНС, включващи сомнолентност, умора, замаяност и главоболие. В някои случаи се наблюдава парадоксално стимулиране на ЦНС. Зиртек 10 mg филмирани таблетки: Без лекарско предписаниe. Зиртек 10 mg/ml перорални капки, разтвор: Без лекарско предписаниe. Моля прочетете кратката характеристика на продукта преди да предпишете Зиртек.

Дата на последно одобрена КХП: 18.06.2019.