Лекарствени продукти

Лекарствени продукти

Сега съществуват редица ефективни и безопасни средства за овладяване на алергичните симптоми. Международните ръководства препоръчват лечението да започне с лекарствен продукт от групата на т.н. антихистамини, като наблюденията показват, че голяма част от пациентите оценяват най-новите антихистамини като ефективни и не водещи до сънливост.

Първата генерация антихистамини имат редица неудобства – изразен седативен ефект, трябва да се дозират няколко пъти дневно и при тях се наблюдава тахифилаксия (отслабване на ефекта с течение на времето).

Представителите на последната генерация антихистамини съчетават противоалергични свойства и много добър профил на безопасност като изпълняват всички съвременни критерии за избор на антихистаминова терапия, а именно: антихистаминови свойства и клинична ефективност, безопасност по отношение на сърдечно-съдовата и централната нервна система и допълнителни противовъзпалителни свойства. Дозират се еднократно и не се наблюдава тахифилаксия. Те са много удобни за приложение в условията на съвременния начин на живот като по никакъв начин не засягат ежедневната активност и водят до значително подобрение на качеството на живот и работоспособността на пациентите.

Всичко това, заедно с отличната поносимост на препаратите от последната генерация дори и при продължителна употреба, ги прави отлични медикаменти на първи избор при лечението на алергичните заболявания.