Прогноза за месец юли 2021 г.

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през юни

За по-голямата част на страната юни е последният месец, в който се наблюдават сравнително високи количества дървесен полен. Обикновено в края на юни приключва поленовият сезон при дървесните видове. През тази година дървесният прашец над гр.София се състоеше основно от полен от сем. Борови през първата половина на месеца и от липа през втората половина.

Цъфтежът на тревите от сем. Житни през тази година се забави и това доведе до по-интензивен цъфтеж през юни. В резултат през беше отчетена най-високата месечна сума поленови зърна от житен полен за юни за последните 13 години. Стойностите за тази година надвишаваха с много малко предишният рекорд от 2015 година. Това доведе до сериозни алергични оплаквания при много пациенти, което не е типично за месец юни.

Независимо, че имаше чести валежи, имаше немалко дни с отчетени много по-високи от средните поленови концентрации, дори и в последните дни на месеца.

От групата на плевелните и разнотревни видове през целият месец във въздуха се откриваше прашец от живовляк, киселец, козя брада, а към края на месеца и от коприва.

Прогноза за месец юли

В началото на месеца се очаква във въздуха да продължава да се носи прашец от липи. При първият по-интензивен дъжд той ще бъде отмит и с това ще приключи поленовият сезон на дървесните и храстови видове за тази година. През юли цъфтят малко видове треви от сем. Житни и поради тази причина въздушната поленова концентрация също намалява. Оплаквания може да има при много чувствителни пациенти в началото на месеца или ако те посещават планините където все още има цъфтящи видове и по-наситен поленов фон. През юли започват да цъфтят повече плевелни видове:

  • Пелин – Artemisia sp.
  • Щир – Amaranthus sp.
  • Кучешка лобода - Chenopodium sp.
  • Коноп – Cannabis
  • Париетария – Parietaria sp

Ще продължават да цъфтят и живовляк, коприва, киселец.

Най-силно алергизиращ плевелен вид за България е пелинът. В страната се срещат много видове, които са широко разпространени, заемат големи площи, цъфтят дълго и отделят голямо количество силно алергизиращ прашец. За съжаление е трудно да се избегне контакт с прашеца на пелините защото се развиват както в природата, така и в населените места. Бързо израстват и дълго време излъчват прашец във въздуха. Само в часовете след дъжд въздухът е с по-ниска поленова концентрация. Но обикновено през юли валежите са по-слаби, по-кратки и сравнително рядко.

Пелин по време на цъфтеж

Типична картина за цялата страна през втората половина на юли – цъфтящ пелин

 

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог, Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София