Прогноза за месец юни 2021 г.

Анализ на поленовият цъфтеж през месец май 2021 г.

Месец май обикновено е най-тежкият за най-голям брой пациенти с полиноза. През май във въздуха над страната продължават да преобладават поленовите зърна от дървесни видове. До средата на май 2021 г във въздуха на София бяха отчетени немалко поленови зърна от сем. Брезови, около 30% от всички отчетени поленови зърна бяха от сем. Букови.

Най-голямо количество беше прашецът от сем. Борови, особено през втората половина на месеца – 80% от отчетеният дървесен полен за периода 16-31 май.

Най-силният дразнител беше прашецът на тревите от сем. Житни. Въздушната поленова концентрация започна бавно да нараства след 6-ти май и в София достигна своите максимални стойности в третата десетдневка. Причините са в едновременния цъфтеж на много видове както в града ( голяма част от тревните площи не бяха окосени своевременно), така и в извън градските части и в околните планини в комбинация със сухо и топло време с постоянни ветрове.

Динамиката на поленовият сезон при житните треви е под по-сериозно наблюдение защото това е най-силният и най-продължително действащ поленов алерген за страната. Независимо, че имаше превалявания в края на месеца бяха отчетени дву- и трикратно по-високи стойности на житен полен в сравнение със средните за периода. В резултат при много от сенсибилизираните пациенти се появиха сериозни алергични оплаквания. През периода цъфтяха и някои разнотревни алергизиращи видове като: живовляк, лапад, козя брада, киселец, рапица.

Прогноза за месец юни 2021 г.

Според прогнозата на НИМХ през юни температурите ще са близки до нормата. През първата десетдневка се очакват застудяване и превалявания. Валежите ще изчистват въздуха от натрупаният там прашец, но само за кратко ако е от житните треви. Техният цъфтеж и в резултат поленов фон с висока концентрация се възстановяват дори и само след един сух и топъл ден. Ето защо и през юни основният причинител на оплаквания ще бъде прашецът на тревите от сем. Житни. През периода 10-25 юни се очаква дните да са по-топли и сухи, почти без валежи. В този период пациентите с алергия към житният полен е добре:

  • да се стараят да са в помещения или автомобили със затворени прозорци
  • да проветряват след дъжд
  • да избягват престой на открито без маска и очила
  • да не посещават планините защото там се очаква най-интензивен цъфтеж
  • да избягват места където се косят треви

Ако очакванията за повече превалявания след 26 юни се сбъднат, то това ще бъдат и едни по-спокойни за пациентите дни. Какви други видове ще цъфтят през юни и биха могли да доведат до алергични прояви?

  • Дървесни видове – ще цъфтят предимно ароматни видове като: черен бъз, маслинка ( Жив плет), липа и айлант. За щастие техният прашец е по-лепкав, трудно се излъчва във въздуха и не е толкова силно алергизиращ.
  • Тревисти видове – живовляк, киселец, козя брада, коприва, париетария.
  • Сем. Житни – ще продължават да цъфтят много видове в цялата страна включително и по високите планински части и ще бъдат основният алергизиращ фактор през периода.

Типичен природен резервоар на житен полен

Коприва по време на цъфтеж

Липа по време на цъфтеж

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог, Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София