Прогноза за месец септември 2021 г.

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през септември и октомври 2021 г.

През тази година септември месец беше сух и топъл през първите две седмици, и хладен и дъждовен през втората половина. Отчетените поленови зърна бяха предимно от плевелни видове. Дървесните растения прецъфтяха още през юни и от тях се улавяха единични поленови зърна в отделни дни. Сухият и горещ август не позволи вторично развитие и цъфтеж при житните треви и от тях също се отчитаха малко поленови зърна.

Процентно съотношение между отделните групи алергизиращ полен

Най-голямо беше количеството на плевелния полен. В сравнение с предишните три години, през тази се наблюдава лек спад до средните за последните 10 години стойности.

Месечна сума отчетени плевелни поленови зърна

В групата на плевелния полен с най-голям дял бяха отчетените поленови зърна от амброзия – 51%, Сем. Лободови – 21% и пелин – 6%.

Дневни количества отчете плевелен полен

Застудяването и честите дъждове в края на септември и през първата половина на октомври доведоха до край на цъфтежа и изчистване на въздуха от цветен прашец.

Може да се каже, че поленовият сезон за 2021 г. приключи.

Новият поленов сезон започва обикновено с цъфтежа на леските. Това през 2021г в София се случи около средата на януари. През повечето години този цъфтеж се случва през февруари, а в особено студените и продължителни зими - дори и през март. Важното е, че от този момент до началото на новия цъфтеж предстои време без алергизиращ полен във въздуха. Това е най-подходящото време хората със сезонни алергични оплаквания да посетят кабинетите на специалистите-алерголози, за да се изследват за поленова алергия, както и да се определи подходящата терапия.

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог
Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София