Прогноза за втората половина на май 2021

Анализ на поленовият цъфтеж през първата половина на месец май 2021 г.

Характерно за периода е, че преобладаващите във въздуха поленови зърна все още са от дървесни видове въпреки, че житните треви бяха в активен цъфтеж. През периода се наблюдаваше промяна на алергизиращите дървесни видове. Вследствие на прецъфтяването им количеството полен от сем. Брезови бе с тенденция към намаляване. В същото време протече цъфтежа на представителите на сем. Букови – бук и дъб. В резултат количеството прашец от сем.Букови значително надвишаваше това от сем. Брезови.

Във фаза на активен цъфтеж освен дъб и бук бяха различни видове чинар, орех, конски кестен, черница, а в края на периода започнаха да цъфтят и черен бъз и черен бор. Благодарение на добрата почвена влага и под влияние на топлото и сухо време цъфтяха много видове от сем. Житни и се отчитаха сравнително високи количества от техният полен. Тенденцията е въздушната поленова концентрация на житен полен да нараства през месец май. Това естествено води до засилване на оплакванията при сенсибилизираните пациенти.

През периода започнаха да цъфтят и първите разнотревни алергизиращи видове като: живовляк, лапад, рапица.

Прогноза за втората половина месец май 2021 г.

Според прогнозата на НИМХ през периода температурите ще са близки до обичайните в комбинация с кратки валежи. Това ще осигури развитие и цъфтеж на още видове от сем. Житни и други тревисти видове. Ще започнат да цъфтят житните треви и в по-високите планински части. За хората с полиноза предстои по-труден период. При поредица от 3 - 4 сухи и топли дни ще се образува плътен въздушен алергизиращ фон от житен полен защото в нашата страна се срещат стотици видове житни треви, които са повсеместно разпространени и по-голямата част от тях цъфтят през май. Много често хората обвиняват за своите алергични оплаквания през май носещите се във въздуха пухчета от тополите. Това са семената на тополите и те дразнят механично всички хора. Водещият причинител на алергии по време на разпространението на пухчетата са поленовите зърна на житните треви.

Какви други видове ще цъфтят през втората половина на май и биха могли да доведат до алергични прояви?

  • Дървесни видове – ще цъфтят предимно иглолистни видове като бял и черен бор, смърч, ела. Концентрацията на прашеца им във въздуха ще бъде особено висока в планините. За щастие този прашец не е силно алергизиращ.
  • Тревисти видове – живовляк, лапад, киселец, козя брада, рапица
  • Сем. Житни – ще цъфтят много видове в цялата страна и ще бъдат основният алергизиращ фактор през периода.

За да се намалят контактите с поленовите алергени се препоръчва:

  • В сухите и топли дни да се пребивава в помещения и автомобили със затворени прозорци
  • При възможност да се излиза навън след дъжд
  • При прибиране у дома да се сменят дрехите, да измиват носа и очите
  • След разходка на куче сред високи треви е добре да се обтрива козината му с влажна кърпа за премахване на полепналият прашец
  • Да се избягват излети и разходки в природата на места с цъфтящи треви или в близост до места където в момента те се окосяват
  • В сухи, топли дни с вятър е полезно хората на открито да носят предпазна маска и слънчеви очила. Тези мерки чувствително намаляват контакта на лигавиците с прашеца от въздуха
  • При пътуване в друг район с вероятност за по-интензивен цъфтеж да се носят подходящи медикаменти.

Бор по време на цъфтеж

Цъфтеж на житните треви

Поленово зърно на житни треви

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог, Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София