Прогноза за месец август 2021 г.

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през юли и прогноза за месец август 2021 г.

През тази година имаше леко забавяне в цъфтежа на обичайните за юни видове: сем. Борови, липа и треви от сем. Житни. Липсата на валежи доведе до по-високи от обичайните поленови концентрации от тези видове през първата половина на юли. При житните треви бяха отчетени количества значително по-високи от средните за този период на годината.

След валежите около 20-ти юли въздухът се изчисти от натрупаният прашец и в пробите се отчитаха единични поленови зърна от дървесни видове и то не за всеки ден. При тревите от сем. Житни се наблюдаваше рязък спад в количеството полен във въздуха. Така през юли започна втората за годината промяна на алергизираща група растения, а именно преобладаване на плевелния и разнотревен полен. Какъв полен циркулираше във въздуха през юли?

  • Дървесен – почти всички отчетени поленови зърна бяха от липа или от видове от сем. Борови.
  • Сем. Житни – в природата цъфтяха топлолюбиви и сухоустойчиви видове като тимотейка (Phleum sp.), овсига (Bromus sp.), а от културните видове – царевица.
  • Плевели и разнотревие – в пробите се отчитаха поленови зърна от много видове: живовляк, сем. Копривови ( коприва и париетария), сем. Конопови, сем. Щирови, сем. Лободови и различни видове пелин.

Прогноза за месец август

От сем. Житни ще цъфтят малко видове на изолирани места и няма да образуват поленов фон, а ще имат локално въздействие само върху много чувствителни пациенти. Обикновено през август цъфтят: царевица, сорго, просо, тимотейка, белизма, троскот. Ще преобладава прашецът на различни тревисти видове, по-голямата част от които са плевелни и рудерални видове, т.е. свързани с човешката дейност. Това са топлолюбиви и сухоустойчиви видове като:

  • Щир – често срещан плевел около културни насаждения, но също така се развива на пустеещи земи.
  • сем. Лободови – много видове, които образуват големи групи от цъфтящи екземпляри както край земеделски ниви, така и на празни площи в населени веста
  • ПЕЛИН – много видове, които са често срещани в природата и в населени места. Развиват се на големи площи с много екземпляри, които образуват и отделят силно алергизиращ прашец. Цъфтежът на по-ранните видове протече през юли, но и през август ще цъфтят още видове пелин. Освен това всички видове имат много продължителен цъфтеж.
  • АМБРОЗИЯ – изключително агресивен инвазивен вид с особено силно алергизиращ полен. Навлезе в страната преди около 25 години и вече се среща в почти цяла България. Особено широко разпространен в Северна и Северозападна България. Наблюденията показват все по-ранно начало на цъфтеж и отчитане на все по-голямо количество полен за всеки нов сезон. Този вид има леки и лесни за пренос семена с почти 100% кълняемост, което му позволява много бързо да превзема нови територии. За съжаление амброзията цъфти дълго време като образува голямо количество силно алергизиращ прашец. Ето защо на места цъфтежът води до образуване на сериозен въздушен поленов фон. В държави като Сащ, Франция, Унгария където има големи площи с амброзия, по време на цъфтежа се наблюдават масови алергични оплаквания с епидемичен характер. В България амброзията се среща все по-често. За да се ограничи нейното разпространение е необходимо тя да се познава и да се унищожава преди или в началото на цъфтежа.
Бяла сладка трева, Кучешка лобода (Chenopodium album)
 
 
Обикновен щир (Amaranthus retroflexus)
 
Амброзия по време на цъфтеж


Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог, Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София