Алергизиращи видове в края на поленовия сезон: септември-октомври

Всеки поленов сезон завършва в различно време на годината в зависимост от конкретните метеорологични условия. В годините когато първата половина на септември е наситена с дъждове въздухът се изчиства по-рано от натрупаният там прашец. Ако след това времето е топло и сухо нерядко се случва повторно развитие на някои видове от сем. Житни с вторичен цъфтеж дори до 10-ти ноември, както и по-продължителен цъфтеж при плевелни и разнотревни видове от сем. Лободови, сем. Щирови, сем. Копривови, сем. Конопови и амброзия.


Сем. Конопови

Коноп (Cannabis sativa)

Най-често се среща сред масиви с царевица или слънчоглед, които през септември все още не са ожънати и събрани, респективно и конопът продължава да се развива и цъфти.

Коноп


Хмел (Humulus lupulus)

Въпреки че образува по-малко прашец не бива да се подценява като алерген, особено в по-топлите части на страната където се среща по-често.

Мъжки цветове на хмел по време на цъфтеж


Сем. Копривови

В България семейството е представено от два рода: Коприва и Париетария. През септември и октомври може да се наблюдават отделни находища с коприва или париетария, които да цъфтят. Рядко обаче може да се открие достатъчно голямо находище, което да е локален източник на прашец с клинично значими стойности. Находищата обикновено са:

  • Коприва – на открито около постройки и в населени места
  • Париетария – по влажни и сенчести места, около реки и други водоизточници

Сем. Щирови

В България се срещат повече от 10 вида щир като почти всички са широко разпространени в цялата страна. Някои видове са инвазивни, което означава лесно приспособими и с бързо разрастващи се находища. Такива са:

  • Бял щир - Amaranthus albus
  • Хибриден щир - Amaranthus hybridus
  • Обикновен щир - Amaranthus retroflexus

Сем. Лободови

Семейството е богато на видове, повечето от които цъфтят в края на лятото и началото на есента. Много често може да се види бурно развитие на растения в масиви където културните насаждения са вече събрани. Също така и покрай пътища и селскостопански постройки. Това обяснява сравнително големият брой поленови зърна от това семейство през месеците септември-октомври.


Пелинолистна амброзия (Ambrosia artemisiifolia)

През периода септември-октомври около и над 50% от поленовите зърна във въздуха са от амброзия. Независимо дали времето е сухо или дъждовно тя се развива и цъфти. Само силни или продължителни слаби дъждове могат да ограничат за кратко разпространението на прашеца на амброзията. Необходими са не повече от ден-два след дъжд за да започне ново отделяне на прашец във въздуха. Там където амброзията е обработвана с химични препарати или окосена много бързо дава нови издънки и те цъфтят още при достигане на височина 15-20 см . Необработваната амброзия цъфти на по-голяма височина – до около 100-120 см. Борбата с този плевел е изключително трудна. Необходимо е широко популяризиране на вредата от нея за здравето на хората и включването на повече хора и институции.

Пелинолистна амброзия при цъфтеж