Алергизиращи видове през юни и юли

Липа – Tilia sp.

Липите са добре познати и не се нуждаят от представяне. За тях трябва да се отбележи, че ако човек е алергичен към прашеца им, трябва да внимава с употребата на липов чай, защото той представлява изсушени цветове.

Тимотейка – Phleum pretense

Широко разпространена трева в природата достигаща до 1500 м. надморска височина. Освен това се използва и в тревни смески за озеленяване на паркове.

сем. Копривови

В България са разпространени два рода – Коприва (Urtica sp) и Париетария (Parietaria sp).
Париетарията е по-слабо познат вид, но в страни като Испания, Франция, Италия, Албания и Северна Македония е сериозен причинител на полиноза.

За щастие в нашата страна е сравнително по-слабо разпространена и вероятно поради това не предизвиква толкова често алергия както в другите страни.