Алергизиращи видове в края на юли и началото на август

Това са основно разнотревни видове и плевели. Те са широко разпространени в природата, около културни насаждения и в населените места.

Сем. Щирови

Видовете от това семейство се срещат често край пътища, до огради и около културни насаждения. Растенията цъфтят дълго време и образуват лек и лесен за разпространение прашец.

Сем. Лободови

Богато на видове семейство – в България се срещат повече от 30 естествено разпространени вида. Има видове като спанак, градинска лобода и цвекло, които се отглеждат за храна. Повечето видове обаче са диворастящи и се срещат по буренливи места, около окопни култури, в градовете заемат запустяли дворове и неподдържани места между сградите.

Растенията имат сложни съцветия, които се състоят от множество отделни цветчета. Развитието им и цъфтежният период продължават много дълго време.

Пелин ( Artemisia sp )

Най-силно алергизиращите растения за периода юли-септември. Родът се състои от десетки видове, някои от които се отглеждат като подправка - тарос (естрагон), други имат лечебни свойства – обикновения и лечебния пелини. Повечето видове са диворастящи и се срещат в цялата страна. Те са сухолюбиви и обикновено се развиват по много растения на едно място.

Всяко растение носи хиляди съцветия, които образуват и отделят голямо количество силно алергизиращ прашец. Цъфтежният период е дълъг и по време на цъфтеж се образува сериозен поленов фон.