Алергизиращи видове през август и септември

За България периодът август-септември е краят на поленовия сезон. Дървесни видове вече не цъфтят. По изключение около 10-15 септември се наблюдава вторичен цъфтеж на конски кестени по улиците. Но те не създават предпоставки за алергични прояви. При някои треви от сем. Житни също се наблюдава вторичен цъфтеж, но отново без достигане на клинично значими стойности на въздушната поленова концентрация. Видовете, които цъфтят и предизвикват алергични състояния, са разнотревни видове, предимно плевели. Продължават да цъфтят видове от сем. Щирови и сем. Лободови. В проби от въздуха се отчита по-голямо количество прашец от сем. Конопови – коноп и хмел.

Коноп (Cannabis sativa)

Среща се на много места сред или покрай културни насаждения. Като плевел има повсеместно разпространение в страната.

Хмел (Humulus lupulus)

В природата се среща по-рядко от конопа и образува значително по-малко прашец.

Пелин (Artemisia sp)

Богатото разнообразие на видове обуславя дълъг цъфтежен период на рода. Едни видове прецъфтяват, други започват да цъфтят и така се получава повече от месец период с високи стойности на прашец от пелин във въздуха.

Амброзия (Ambrosia artemisiifolia)

Това е вид плевел, който се появи в България преди 2000 година. Първоначално имаше спорадично разпространение, но днес малко повече от 20 години по-късно видът е широко разпространен почти в цялата страна. Особено гъсто разпространение има в Северна България. Най-често се среща около пътища, покрай железопътни линии и около културни насаждения. Амброзията е силно агресивен плевелен вид, който се развива на сухи, бедни почви, образува голямо количество дребни, леки и лесно разпространяващи се семена със 100% кълняемост. По време на цъфтеж отделя силно алергизиращ прашец. Растенията се развиват бързо и често за кратко време реализират вторичен цъфтеж. Този вид е сериозен алергологичен проблем в страни като САЩ, Русия и почти цяла Европа. Международните палинологични мрежи следят ежегодно всеки поленов сезон на амброзия. За съжаление борбата е почти без резултат и концентрацията на полен от амброзия се увеличава ежегодно във всички страни включително и в България.