Видове растения за 2019 г.

Бреза

По отношение на разпространението им. В природата брезите са широко разпространени в планинските части на страната. В населените места се използват много често като градска растителност.

Ясен

Малко хора разпознават ясените. В България има 3 вида естествено разпространени и още 2 вида култивирани. Обитават предпланинските и по-ниските части на страната. Често използвани за паркови и улични растения. Цъфтят преди разлистване.

Дъб

При дъба по-познати са листата и плодовете– жълъдите. Обикновено цъфтят едновременно с разлистването. В България има много видове дъб с широко разпространение в природата и като градска растителност.

Бук

Букът е много чувствителен към мръсния градски въздух. По тази причина не се среща в големите населени места, респективно алергия към бук е рядкост.

Липа

Липите са добре познати и не се нуждаят от представяне. За тях трябва да се отбележи, че ако човек е алергичен към прашеца им, трябва да внимава с употребата на липов чай защото той представлява изсушени цветове.