Прогноза за юни 2020

Прогноза за юни 2020

Информация за въздушното разпространение на цветен прашец през май и прогноза за месец юни 2020 г.

Количеството полен във въздуха е силно зависимо от метеорологичните условия през годината. Застудяването и валежите през март и април забавиха развитието и изместиха във времето цъфтежа на някои дървесни видове като бреза, габър, дъб, бук, чинар, иглолистни видове. Това доведе до отчитане на по-голямо от обичайното за месец май количество дървесен полен. Само в периодите на валежи (5-7 май и след 21 май) имаше по-ниска въздушна поленова концентрация. В периода до първите по-сериозни дъждове можеше да се види лек жълт налеп върху автомобили, пейки, външни мебели. А след дъждовете локвите имаха жълта периферия. Това беше утаеният от въздуха полен.

През тази година се наблюдаваше един доста дълъг поленов сезон при сем. Брезови, при това с отчитане на много по-високи стойности на отчетен брой поленови зърна.

При сем. Житни се установиха стойности близки до средните за месеца. В дните с много високи температури и без валежи (15-20 май) бяха отчетени по-високи поленови концентрации. През този период се отключиха алергични симптоми при немалко пациенти с полиноза.

През май започнаха да цъфтят и много разнотревни и плевелни видове като: живовляк, лапад, киселец.

Прогноза за месец юни

През юни обикновено намаляват цъфтящите дървета. В по-голямата част от страната ще цъфтят видове, които се отличават със силен аромат като: айлант, липа, миризлива върба, маслинка. В по-високите части на планините ще цъфтят предимно иглолистни видове – смърч, бор, мура.

Основният причинител на алергични оплаквания ще бъде отново прашеца на видовете от сем. Житни. В повечето населени места голяма част от тревните площи са вече окосени и не образуват прашец. Поленовият фон ще се образува в близките планини или в периферни зони и ще се пренася към градовете.

В България сем. Poaceae /житни / е представено с повече от 70 рода и стотици видове разпространени от морско равнище до върховете на планините. Независимо къде се развиват житните треви, те отделят големи количества лек и лесен за разпространение прашец, който образува плътен въздушен фон и предизвиква влошаване на алергичните оплаквания на сенсибилизираните хора.

Различните „лица“ при сем. Житни

След спиране на дъждовете и очакваното затопляне ще се увеличи броя на цъфтящите плевелни видове. Ще продължи цъфтежа при живовляк и киселец и ще започнат да цъфтят: коприва, щир, различни видове пелин и лобода.

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог - лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София