Прогноза за юни 2019

Прогноза за юни 2019

Информация за въздушното разпространение на цветен прашец през май и прогноза за месец юни 2019 г.

През повечето години месеците април и май са най-тежките месеци за пациентите с полиноза. През април дразнят най-силно алергизиращите дървесни видове – бреза и габър, а през май е максимумът в цъфтежа на житните треви. Но през тази година по-хладната пролет доведе до забавяне на цъфтежа и изместване на поленовия сезон в края на месеца с нетипично високи стойности дървесен полен.

С най-голямо количество полен през май в София беше представена групата на иглолистните видове – смърч, борове и ели. Започнаха да се улавят поленови зърна от някои плевелни видове / живовляк, кисели треви/, което показва началото на техния цъфтежен период. Обикновено в края на април започва цъфтежа на житните треви и през май и юни сенсибилизираните пациенти имат най-сериозни оплаквания. По-ниските температури и може би добрата организация по окосяване на тревите в града доведоха до отчитане на значително по-малко полен в сравнение с обичайните стойности. Повишение на въздушната поленова концентрация се наблюдаваше в последните дни на месеца, което вероятно се дължи на: повишените температури, липсата на дъждове и пренос от цъфналите треви в околностите на града и от близките планини.

Прогноза за месец юни

Според метеорологичните прогнози през повечето дни на юни ще има чести превалявания, главно през втората половина от деня и първата половина от нощта. Това ще доведе до по-ниски въздушни концентрации на цветен прашец и по-малко алергични прояви при пациентите. Натрупването на почвена влага и повишаване на температурите са фактори, които водят до бурно развитие и цъфтеж на тревисти растения. Наличието на няколко сухи дни е предпоставка за отчитане на високи стойности житен и разнотревен полен във въздушните проби, респективно поява на алергични оплаквания при сенсибилизирани хора. Кои видове ще цъфтят през юни?

  • В групата на дърветата и храстите ще цъфтят липа, айлант и различни декоративни храсти. Във високите части на планините ще има цъфтящи борове и мури.
  • Житните треви ще достигнат своя максимален цъфтеж и в планинските райони и там те ще са основната причина за поява на алергични реакции или за влошаване състоянието на пациентите.
  • Ще се увеличи броя на цъфтящите плевелни видове. След живовляк, лапад, киселец и козя брада, ще започнат да цъфтят: коприва, щир, различни видове пелин и лобода.

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог - лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София

Dactylis glomerata (Ежова главица) по време на цъфтеж