Прогноза за юли 2020

Прогноза за юли 2020

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през юни и прогноза за месец юли 2020 г.

Както през повечето години в края на юни може да се обяви край на поленовия сезон при дървесните видове. Въпреки честите дъждове през тази година в София отчетените количества дървесен полен бяха около и над средните за периода.

В София основните цъфтящи дървесни видове бяха: сем. Борови с максимум през първата половина на юни и липа с максимум през втората половина на месеца.

При видовете от сем. Житни през повечето дни на юни в София се наблюдаваха по-ниски дневни стойности отчетен полен. Това се дължи на честите превалявания и на факта, че повечето тревни площи в града бяха своевременно окосени. Уловеният във въздушните проби прашец бе в резултат на цъфтеж в околните планини и от ливадите в периферията на града.

По отношение на плевелния полен се наблюдаваше увеличаване броя на цъфтящите видове. Живовлякът продължи да цъфти и започнаха да цъфтят коприва и париетария. Последната е сериозен летен алерген в страните от Средиземноморския регион.

Прогноза за месец юли

Според метеорологичната прогноза се очаква топъл юли с чести следобедни превалявания. В началото на месеца във въздуха ще продължат да се носят поленови зърна от късно цъфтящи липи. Вследствие на валежите през юни на много места започна повторно израстване на видове от сем. Житни. Във високите части на планините продължават да цъфтят треви, а в ниските ще започне цъфтеж при видове като тимотейка, царевица, овсига и др. Не е изключено да се отчете по-голямо количество полен от обичайното. Пациентите сенсибилизирани към треви от сем. Житни е добре да избягват екскурзии в планината или отивайки там да не забравят да се подготвят със съответните медикаменти. При плевелните видове се очаква сериозно увеличаване на количествата полен във въздуха. До средата на юли ще продължат да цъфтят: живовляк, коприва, париетария. Но ще започне цъфтеж при видове със сериозен алергизиращ потенциал: различни видове от сем. Лободови, сем. Щирови, коноп и пелин. През по-топлите и сухи дни на месеца се очаква значителна въздушна поленова концентрация. Не трябва да се подценяват плевелите и да се мисли, че те са свързани само с културните насаждения и са далеч от населените места. Всъщност плевелните видове са често срещани в градовете където се развиват на всяко занемарено и пустеещо място. Това важи особено за различните видове Куча лобода (Сладка трева), пелин и диворастящи видове щир. Най-сериозен причинител на алергия от плевелите са различните видове пелин. В страната се срещат много видове с продължителен цъфтеж, при който се образува голямо количество силно алергизиращ прашец. Това обуславя дълъг период на оплаквания от страна на сенсибилизираните хора.


Единично растение пелин
 


Цъфтаща клонка пелин

В заключение може да се каже, че все още е рано да се мисли, че поленовият сезон е свършил. Пациентите с алергия към житни треви или плевели е добре да носят маски и очила и на открито, за да ограничават контакта на прашеца с лигавиците на носа и очите. При излизане сред природата е добре да са подготвени с подходящи медикаменти, защото освен цъфтящи алергизиращи растения има и много жилещи насекоми като пчели и оси, които също могат да причинят сериозни алергични реакции.

Изготвил:  Мариела Христова-Савова, биолог - лаборатория „Алергенни препарати”,
БУЛ БИО - НЦЗПБ, София