Прогноза за юли 2019

Прогноза за юли 2019

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през юни и прогноза за месец юли 2019 г.

За по-голямата част на страната юни е последният месец, в който се наблюдават сравнително високи количества дървесен полен. Към края на месеца те значително намаляват.

Количества дървесен полен през периода 1-30 юни 2019 г. в София

През първата половина на месеца основната част от дървесния полен беше резултат от цъфтежа на иглолистните видове, а след 15 юни беше почти само прашец от липите. Видовете от сем. Борови прецъфтяха рано през юни. Прашеца, който се улавяше след това се дължи на далечен пренос от близките на София планини, където цъфтяха смърчовете, боровете и мурите във високите части. Трябва да се обърне внимание на липите като дърво за залесяване в градска среда. Те ухаят приятно, но когато са в големи групи може да образуват голямо количество полен и да доведат до влошаване състоянието на сенсибилизираните хора, които живеят или работят в подобен район. Употребата на много сортове липи с различен максимум в цъфтежа обуславя един доста продължителен период с високи стойности на прашец във въздуха.

Количества полен от иглолистни видове и липа през периода 1-30 юни 2019 г. в София

Житните треви продължаваха да цъфтят през юни, с интензитет близък до средните стойности. Натрупаната от дъждовете почвена влага в комбинация със сухи и топли дни около периода 5-10 юни обяснява отчитането на много високи стойности полен във въздуха. Дневните количества поленови зърна зависят от метеорологичните условия. Най-голямо влияние през юни имат дъждовете. Дъждовните капки увличат поленовите зърна във въздуха и ги утаяват. По този начин валежите способстват въздуха да е чист от въздушен полен. Затова и полинозните пациенти се чувстват по-добре след дъжд. Ето защо в дните без дъжд има високи поленови концентрации и обратно – в дните с дъжд се отчитат много ниски стойности на житен полен.

Количества полен от житни треви през периода 1-30 юни 2019 г. в София

В групата на плевелните видове през юни продължиха да цъфтят живовляк и киселец, но най-интензивен цъфтеж имаше при копривата и конопа. Към края на месеца започнаха да цъфтят папур, париетария и различни видове лобода.

Прогноза за месец юли

В по-голямата част от страната дървесният полен вече няма да е причина за алергични реакции. Обикновено през юли се улавят единични поленови зърна за денонощие. Само в местата с по-висока надморска височина ще има цъфтеж при някои високопланински иглолистни видове и късно-цъфтящи сортове липи. Ще намалеят и дневните концентрации житен полен защото повечето видове са или вече прецъфтяли, или в края на своя цъфтежен период. Много малък брой видове цъфтят през юли като основните са: тимотейка, троскот, овсига и царевица. По-голяма въздушна поленова концентрация на житен полен ще има в планините защото там тревите цъфтят по-късно. През юли, август и септември преобладаващите поленови зърна са от плевелни видове. През юли ще се наблюдава цъфтеж при различните видове:

  • пелин – Artemisia sp.
  • Щир – Amaranthus sp.
  • Кучешка лобода - Chenopodium sp.
  • Париетария – Parietaria sp

Дневните поленови концентрации от живовляк, коприва и коноп ще са намаляващи с тенденция към края на месеца да са почти нулеви.

Кучешка лобода (Chenopodium sp.) – често срещан плевел както в природата, около площите с насаждения, така и в населените места.

съцветие преди цъфтеж

Тези растения се развиват бързо като образуват големи, гъсти туфи и превземат площите изцяло като се превръщат в източник на голямо количество полен.

Ако подобни места се обработят и растенията се унищожат преди началото на цъфтежа, във въздуха ще има значително по-малко поленови зърна и по-малко проблеми за алергичните пациенти.

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог - лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София