Прогноза за септември 2020

Прогноза за септември 2020

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през август и прогноза за месец септември 2020 г.

В по-голямата част на страната поленовият сезон на тревите от сем. Житни приключи. През август цъфтяха малко на брой видове треви и във въздушните проби се отчитаха минимален брой поленови зърна, особено след средата на месеца. Основните цъфтящи видове бяха от:

  • Сем. Щирови
  • Сем. Лободови
  • Живовляк – на местата на окосени треви
  • Пелин – през целия месец август
  • Амброзия – след средата на месеца

Към края на август повечето видове започнаха да прецъфтяват. Единствено при амброзията се наблюдаваше увеличаване на цъфтящите растения и към края на месеца достигане на клинично значими стойности на въздушната поленова концентрация. В света към род Амброзия (Ambrosia sp.) спадат около 40 вида. В България от малко повече от 20 години е познат един вид – Пелинолистна амброзия (Ambrosia artemisiifolia), но вече има данни за наличие и на втори вид – Гигантска или триделна амброзия (Ambrosia trifida). Това е тревожен факт защото прашеца на амброзиите е изключително силен алерген и широкото разпространение на видовете означава алергизиране на много хора.

Широкото разпространение се случва защото Пелинолистната амброзия е вид изключително непретенциозен към условията на местообитание. Тя се среща като плевел сред царевица или слънчоглед, но също така и покрай сметища, пътища и жп линии.

През август се наблюдаваше цъфтеж и при още един чужд инвазивен вид – Iva xanthiifolia – Рогачичолистна ива.

За сега този вид се среща само в Софийска област. По литературни данни обаче през 1997 г е имало 2 находища, а през 2006 г са установени повече от 15. По подобен начин се увеличаваха и находищата на амброзията. Трябва да се отбележи, че Iva xanthiifolia причинява не само поленова алергия. При някои хора докосването на листата може да доведе до контактен дерматит. Не случайно както амброзията, така и ивата, са включени в Списък на най-опасните инвазивни чужди видове, които застрашават биоразнообразието в Европа.

Прогноза за месец септември

Основен причинител на алергия ще е амброзията!

Според метеорологичната прогноза през първата половина на месеца времето ще е сухо и топло. Това ще доведе до натрупване във въздуха на голямо количество прашец предимно от амброзия. На отделни места ще продължават да цъфтят някои плевелни видове и такива свързани с човешката дейност (рудерални) като:

 

  • Коприва – на места където вече е била окосявана
  • Щир – може да има вторичен цъфтеж. Освен това на много места след окосяване се развива отново и бързо достига до цъфтеж
  • Сем. Лободови – някои видове прецъфтяха, но други ще цъфтят през септември
  • Пелин – вече е в процес на прецъфтяване
  • Амброзия – през първата половина на септември ще бъде с максимум в цъфтежа! В резултат при доста хора се очакват сериозни алергични оплаквания. Много вероятно през тази година цъфтежът да продължи поне до 20 септември. Ако времето се задържи без обилни валежи, прашецът ще остане във въздуха, а ветровете ще го пренасят до много места.

 

Поленови зърна от амброзия

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог - лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София