Прогноза за септември 2019

Прогноза за септември 2019

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през август и прогноза за месец септември 2019 г.

Обичайното за август топло и сухо време доведе до изсъхване на житните треви почти навсякъде. Имаше цъфтящи видове от сем. Poaceae предимно в по-високите планински части, като и там те са в края на своята полинизация. Основните цъфтящи растения бяха топлолюбивите и сухоустойчиви плевелни и рудерални видове. Те цъфтяха интензивно, а липсата на дъждове спомагаше във въздуха да има постоянен фон от плевелен полен. Плевелите са преобладаващата за август цъфтежна група и това обяснява значителната разлика в дневните поленови концентрации на житните треви спрямо общия плевелен полен.

Сравнение на цъфтежа при житни треви и плевелни видове през август 2019 г.

Основните видове, които образуваха плевелния фон бяха:

  • Пелин ( Artemisia sp. ) – 8,5% от всички плевелни поленови зърна
  • Сем. Конопови ( Cannabaceae ) – 13%
  • Сем. Щирови ( Amaranthaceae ) и Лободови ( Chenopodiaceae ) - 21% от общият плевелен полен
  • Пелинолистна амброзия ( Ambrosia artemisiifolia ) – 41%

Сухото и топло време през тази година доведоха до отчитане на много повече поленови зърна от амброзия в сравнение с предишни години.

Количество полен от Ambrosia artemisiifolia през август 2019 г в София

Най-важният вид в групата на плевелните видове през месеците август и септември е Пелинолистната амброзия (Ambrosia artemisiifolia). От една страна този вид цъфти почти самостоятелно през този период, а от друга през годините се наблюдава тенденция към увеличаване на количествата отчетен полен. Това е привнесен в България вид, чийто полен е изключително силен алерген. В света се срещат около 40 вида амброзия. В България е разпространен основно един вид - Пелинолистната амброзия.

Пелинолистната амброзия

Някои хора биха я определили като красиво растение, но за пациентите и специалистите-алерголози тя е едно опасно растение. Амброзиите имат много съцветия, които образуват голямо количество прашец със силни алергизиращи свойства. Установено е, че вдишването на 10-ина поленови зърна от вече сенсибилизиран човек може да доведе до алергичен пристъп. Продължителният контакт с прашеца може да доведе до развитие на алергия. В САЩ, Русия и повечето страни на Европа този вид е основен поленов алерген. Там където тя е естествено разпространена и в периодите на цъфтеж се съобщава за епидемия от алергични оплаквания. В нашата страна тя навлезе преди малко повече от 20 години като ежегодно превзема нови територии. Характерното за тези растения е, че са абсолютно непретенциозни към условията на средата. Те се развиват както като плевели в ниви с насаждения, така и на сухи и неблагоприятни места – край пътища, между влакови релси и пр.

Всяко растение образува много на брой дребни и леки семена с почти 100% кълняемост и това им помага да се разпространяват много бързо. За съжаление борбата с амброзията е много трудна и по тази причина този вид се среща на все повече места в България, особено на север от Стара планина. Все по-широкото разпространение на амброзия предполага, че ще се образува постоянен поленов фон над все по-големи райони на страната. В резултат ще се наблюдава нарастване броя на диагностицираните пациенти с алергия към амброзия.

Прогноза за месец септември

Основен причинител на алергия ще е амброзията!

Почти всички алергизиращи растения ще са вече прецъфтяли, но липсата на валежи ще доведе до продължително циркулиране на полен във въздуха. На изолирани места ще цъфтят малко плевелни растения и такива свързани с човешката дейност (рудерални). Това най-често през този период са:

  • Париетария от сем. Копривови – на по-студени и влажни места. Това е вид, който в Средиземноморските страни е сериозен алерген, но за щастие в нашата страна е на изолирани места и не представлява заплаха.
  • Щир – често има вторичен цъфтеж. Освен това на много места след окосяване се развива отново и бързо достига до цъфтеж.
  • Амброзия – ще продължава да цъфти и да причинява алергични оплаквания. За повечето региони на страната след 15 септември ще започне процес на прецъфтяване. Очакваните превалявания след 20 септември ще очистят въздуха от натрупания там прашец.

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог - лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София