Прогноза за октомври 2020

Прогноза за октомври 2020

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през септември и октомври 2020 г.

За поредна година септември се оказа нетипично топъл и сух. Това е причината за  отчитане на значително по-голямо количество поленови зърна в сравнение със средните стойности. Съвсем естествено в края на лятото най-голям е броят  отчетени поленови зърна от плевелни видове – амброзия, пелин, живовляк, видове от сем. Конопови, Щирови и Лободови. През септември 2020 г плевелния и разнотревен полен представляваше 79% от общото количество прашец във въздуха на гр. София.

За съжаление се затвърждава тенденцията преобладаващото количество полен в групата на плевелния да е този от амброзия като за трета поредна година се наблюдава значително увеличаване на отчетените поленови зърна.

Общо за септември отчетените поленови зърна от амброзия представляваха 40% от плевелния. Но за първата десетдневка на месеца 51% от плевелния полен беше от амброзия. Това е периода на максимален цъфтеж на вида в района на София. В Северна България и особено в Северозападна амброзията има много повече находища и по-дълъг и по-тежък поленов сезон. През тази година на места се виждаха следи от проведени мероприятия за борба с амброзията, но не бяха постоянни. В съседство с едно унищожено находище се беше развило ново при това по-голямо. Нужни са непрестанни и повсеместни мерки за борба. В противен случай находищата ще се увеличават и това ще доведе до увеличаване на алергизираните хора в страната.
Постепенно към края на месеца намаля цъфтежа, респективно и отчетеният брой поленови зърна.През първата седмица на октомври се отчитаха единични поленови зърна във въздуха на София и то не във всички дни. Това дава основание да се обяви:

Край на поленовият сезон за 2020 г


Прогноза за начало на поленовият сезон през 2021 г

Всеки нов поленов сезон започва по различно време. Обикновено разликата между две поредни години е 10-15 дни, но понякога стига до месец. Основният фактор, от който зависи началото на цъфтежа е вида и продължителността на зимата. В момента има много разнопосочни данни за предстоящата зима. Според едни източници Европа е пред прага на изключително сурова, студена и снежна зима. Някои български специалисти прогнозират за нашата страна много топла, суха и кратка зима. Каквато и да е зимата новият поленов сезон ще започне с цъфтежа на леските и трепетликите.
До тогава предстои период без цветен прашец във въздуха. Това е подходящото време за пациентите със сезонни алергични оплаквания да посетят специалист алерголог за да се установи към какво са алергични и да се избере най-добрата терапия.

Изготвил:  Мариела Христова-Савова, биолог
Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София