Прогноза за октомври 2019

Прогноза за октомври 2019

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през септември и прогноза за периода октомври 2019 г. - февруари 2020 г.

Топлото и сухо време през септември доведе до отчитане на повече поленови зърна отколкото е обичайно. Особено голямо количество бяха тези от вида Ambrosia artemisii folia, чийто цъфтеж започна през август.

Най-голяма част от плевелния полен през август и септември бе поленът на Пелинолистната амброзия. За сравнение: през втората половина на август поленовите зърна от амброзия бяха 56% от общия брой плевелен и разнотревен полен, а през септември нейният полен представляваше 42% от плевелният.

За съжаление при амброзията се наблюдава една тревожна тенденция максималната поленова концентрация през годините да става все по-висока. Вероятните обяснения са две:

  • Увеличава се размерът на обхванатите райони, т.е. находищата нарастват по брой и площ и отделят повече поленови зърна.
  • Мерките за борба с амброзията не са достатъчно ефективни.

Към края на месеца настъпи намаление на отчетените количества поленови зърна във въздушните проби, което се свързва с приключване на цъфтежа при алергизиращите растителни видове. След като започнат по-честите есенни дъждове и това явление ще престане и ще преобладават дните без нито едно поленово зърно.

Това означава, че поленовият сезон за 2019 г. е приключил.

Кога ще започне новият поленов сезон е трудно да се каже. Това зависи от вида на зимата, която ни предстои. Обикновено първият алергизиращ цъфтеж започва при леските през февруари. По изключение след по-топла зима и в по-южните райони на страната новият поленов сезон може да стартира още през януари. В резултат през периода октомври – януари въздухът е чист и в него няма алергизиращи поленови зърна. Което означава, че за полинозните пациенти започва един 4 - 5 месечен спокоен период. Този период е подходящ за провеждане на консултации и изследвания за диагностициране на поленова алергия.

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог - лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София