Прогноза за март 2021

Информация за въздушното разпространение на цветен прашец през февруари и прогноза за март 2021 година

Зимата на 2020-2021 година беше поредната топла и безснежна. Това доведе до ранно развитие на пролетни дървесни видове. В по-топлите райони на страната леските започнаха да цъфтят около средата на януари. В София се наблюдаваше масов цъфтеж на лески около 20-25 януари. В началото на февруари започнаха да цъфтят някои видове ясен и представители на сем. Кипарисови. Заради високите температури, ниската въздушна влажност и липсата на валежи в периода 4-10 февруари бяха отчетени нетипично високи за периода стойности на въздушна поленова концентрация.

Застудяването след 11.02. забавиха развитието на дърветата а снеговалежите изчистиха въздуха от разпространяващия се полен. Към края на месеца със затоплянето на времето количествата полен във въздушните проби отново започнаха да се увеличават. Това се дължи най-вече на цъфтежа на ясен, тис и видове от сем. Кипарисови.

Прогноза за месец март 2021 г.

Поленовият сезон в страната вече започна и това се усеща от пациентите с ранно-пролетна поленова алергия. През март цъфтят предимно дървесни причинители на полиноза като най-сериозният от тях са видовете от сем. Брезови (леска, елша, бреза и габър). На повечето места в България леските прецъфтяха, но леските в планинските райони ще цъфтят през месец март. Предстои цъфтеж и при елшите, а след средата на месеца и при брезите. През първата десетдневка ще се отчитат високи стойности на прашец от бряст, тис, Кипарисови и ясен.

Месец март обикновено е с много динамично време – редуване на топли, слънчеви и сухи дни с резки застудявания и превалявания. Но тъй като цъфтят основно дървета, които образуват огромни количества прашец дори и кратък период от няколко топли и сухи дни е достатъчен въздухът да се насити с алергизиращ полен. Какъв полен ще преобладава във въздуха зависи от фактори като: растителност на региона, климат, надморска височина. Основните алергизиращи видове през март за страната са:

  • Леска – в топлите и ниски части прашеца ѝ ще изчезне от въздуха, но в планинските райони ще започнат да цъфтят и ветровете ще пренасят полена и до по-ниските част.
  • Елша – цъфтежа започна и тенденцията е през периода до края на месеца да се наблюдава постепенно нарастване на количествата полен във въздуха.
  • Бряст – характеризира се с кратковременен цъфтеж. След 10 март във въздуха ще се носят единични поленови зърна.
  • Трепетлика – цъфтежа започна в края на февруари и ще приключи в края на първата десетдневка на март.
  • Ясен – тук попадат доста видове, които се често използват за градска растителност. Те цъфтят през февруари, март и понякога април. Обикновено най-високата поленова концентрация е през март.
  • Тис – максималният цъфтеж ще бъде до средата на месеца.
  • Сем. Кипарисови – състои се от много видове част от декоративната градска растителност. През различните месеци цъфтят различни видове и това обуславя дълъг цъфтежен период.

Клонка от ясен в началото на цъфтеж