Прогноза за март 2020

Прогноза за март 2020

За втора поредна година зимата беше по-топла и по-суха от обичайното. В резултат леските в София и по-топлите части на страната започнаха да цъфтят в края на януари. Поленови зърна от леска се улавяха във всички дни на месеца като в отделни дни (4, 12, 13 и особено 18, 24 и 26 февруари) бяха отчетени изключително високи стойности. След 10-ти февруари се установяваха и поленови зърна от елша, като най-високите им стойности бяха в дните 18, 19, 24, 25 и 26-ти февруари. С кратки прекъсвания почти през целия месец във въздушните проби се откриваха поленови зърна от тис и сем. Кипарисови. От 12-ти февруари във всички дни до края на месеца се наблюдаваше нарастване на броя на уловените поленови зърна от ясен.

Прогноза за месец март 2020 г.

Според метеорологичната прогноза през първата половина на март ще има чести превалявания. В тези дни въздушната поленова концентрация би трябвало да е ниска до умерена защото валежите очистват въздуха от носещият се прашец.
А какъв вид полен ще се разпространява във въздуха?

1. Леска. Количеството полен от лески ще намалява в по-ниските и по-топли части на страната, а ще нараства в по-студените и планински райони.
2. Елша. Очаква се нарастване на количествата уловен полен от елши.
3. Бряст. Очаква се начало в цъфтежа и прецъфтяване до средата на месеца, но поленът ще продължи да циркулира до към края на месеца.
4. Трепетлики и тополи. Основно ще цъфтят трепетликите. Към края на месеца се очаква да цъфне и бялата топола.
5. Ясен. Цъфтежа започна през февруари и ще продължи през март. В топлите и сухи дни се очакват високи стойности на полен от ясени защото това са видове, които се използват много широко за градска растителност.
6. Тис и сем. Кипарисови. Това са видове, които също се използват за градска растителност. Наличието на множество видове кипарисови с различен по време и интензитет цъфтеж обуславя дългият им цъфтежен период: от март до края на юни. През март цъфтят основно тисовете, но и някои видове Кипарисови.
7. Бреза. Към края на март се очаква старт в цъфтежа на брезите. Ако в последната десетдневка времето се задържи сухо и топло, това ще доведе до достигане на високи и много високи стойности на брезов полен, респективно до проява на алергични оплаквания при пациентите.
Това важи особено за населените места където брезите се използват прекалено често за паркова растителност.