Прогноза за март 2019

Прогноза за март 2019

Информация за въздушното разпространение на цветен прашец през февруари и прогноза за март 2019 година

Периодът декември 2018 г – февруари 2019 г беше с по-високи дневни температури и с по-малко валежи в сравнение с обичайните за страната зими. Периодът се характеризираше и със значителни денонощни амплитуди в температурата. В резултат през тази година нямаше твърде ранен старт в цъфтежа на леските. За сравнение през 2018 г. в София имаше цъфнали лески още на 10 януари. През тази година леските цъфнаха в края на първата десетдневка на февруари. Основният и обикновено единствен цъфтящ алергизиращ вид през февруари е леската, но през тази година анализът на въздушните проби на София показа малко по-ранен цъфтеж на елша. През тази година основните цъфтящи видове бяха леска и елша. Около 94% от всички отчетени поленови зърна във въздуха на София бяха от леска и елша. Липсата на валежи и високите температури около 19-22.02. доведоха до отделяне във въздуха на значително по-големи количества цветен прашец в сравнение със средните стойности за периода. Валежите на 23-ти февруари подтиснаха за кратко въздушното разпространение на прашец.

Прогноза за месец март 2019 г.

Според прогнозата на НИМХ към БАН през март най-ниските температури ще са около -2 до -7°С, а най-високите между 20 и 25°С. Очаква се месечната сума на валежите да е около и над нормата. Както обикновено през март се очаква времето да е динамично и променливо.

Поленовият сезон в страната вече започна. Кои видове ще цъфтят през март? Това зависи от географските и климатични особености на различните населени места.

  1. Леска. В по-ниските и по-топли райони и тези вътре в градовете, растящи близо до сгради, ще прецъфтяват. Ще започнат да цъфтят и през март ще достигат своя максимум леските в извънградсата част и тези от планинските райони.
  2. Елша. През февруари стартира цъфтежа на елшите от ниските, крайречни и по-топли райони. През март цъфтят планинските елши. Така в градове като София има два максимума в разпространението на полен от елша. Един когато цъфтят елшите в по-ниските части около града и втори – когато цъфнат елшите на Витоша.
  3. Бреза. Това е видът, който създава най-много алергични проблеми от сем. Брезови. Причината е, че е най-широко разпространен, цъфти в по-сухо време, образува огромно количество прашец със силно имуногенни свойства. Обикновено цъфти след 20-ти март.
  4. Бряст. В по-южните и по-топли региони на страната брястовете започват да цъфтят в края на февруари. Но на повечето места това предстои да се случи през март.
  5. Трепетлики и тополи. Основно ще цъфтят трепетликите. Към края на месеца се очаква да цъфне и бялата топола.
  6. Върби. В по-топлите райони след средата на месеца може да цъфнат ранни върби като например козя върба, позната още като ива или котета защото пъпките са сиви, меки и пухкави.
  7. Ясен. При топъл февруари с малки денонощни температурни амплитуди в началото на март цъфтят първите ясени и ако дните са сухи, във въздуха се натрупва голямо количество прашец. По-често цъфтежът започва около средата на месеца и в края на март се отчитат големи количества полен от ясени.
  8. Тис и сем. Кипарисови. Това са видове, които често се използват за градска растителност. Наличието на множество видове кипарисови с различен по време и интензитет цъфтеж обуславя дългия им цъфтежен период: от март до края на юни. През март цъфтят основно тисовете, но и някои видове Кипарисови.

Повечето от изброените видове са сериозни причинители на полиноза, но обикновено през март има доста валежи. Честотата и количеството на валежите са определящият фактор за това дали ще има или не прашец във въздуха. Дъждовете и високата въздушна влажност водят до очистване на въздуха, т.е. до по-ниски или дори нулеви стойности на въздушна поленова концентрация независимо от наличния цъфтеж.