Прогноза за май 2020

Прогноза за май 2020

Информация за въздушното разпространение на цветен прашец през април и прогноза за месец май 2020 г.

Хладното и влажно време през март забави развитието и разпространението на дървесния полен. Снеговалежите в първите дни на април доведоха до липса на прашец във въздуха. А затоплянето след 5 април доведе до рязко увеличаване въздушната поленова концентрация в София. През повечето дни на месеца отчетените количества полен бяха над средните дневни. Най-високите дневни стойности бяха в дните 13, 14 и в периода 17-20 април. В края на първата десетдневка на месеца приключи цъфтежа на тополите. Към средата на април прецъфтяха върби и ясен, след 25 април и различните видове клен. През целият месец се отчиташе равномерно количество поленови зърна от кипарисови видове. След 15 април започна цъфтеж при дъб, бук, орех, черница и чинар, но основният причинител на алергии през периода продължи да е поленът на бреза и габър. Около 75% от общото количество отчетени поленови зърна във въздуха на София бяха от бреза и габър. Пациентите, които са сенсибилизирани към прашеца на сем. Брезови, ще продължават да имат оплаквания до първите по-продължителни и интензивни дъждове, които да отмият образувания и носещ се във въздуха прашец.

Количество дървесен полен през месец април 2020г. в гр. София

Прогноза за месец май

В повечето части на България април е месец на изцяло дървесен полен, а през май има комбинация от дървесен, житен и разнотревен прашец. В последните дни на април започнаха да се улавят поленови зърна от житни треви. След обичайните дъждове в първите дни на месеца се очаква по-бурно развитие и старт в поленовия сезон на тревистите растения и по-специално на представителите на сем.

Житни /Poaceae/. Техният прашец е причина за алергични оплаквания при най-голям брой хора в нашата страна по следните причини:

  1. Поленовите зърна са силно алергизиращи – вдишването на малък брой може да доведе до прояви на сенна хрема
  2. В България се срещат стотици видове, които са повсеместно разпространени и така се образува алергизиращ въздушен полен фон
  3. По-голямата част от по-силно алергизиращите видове цъфтят през май

Много често хората обвиняват за своите алергични оплаквания през май носещите се във въздуха пухчета от тополите. Това са семената на тополите и те дразнят механично всички хора.

„Пухчета“ на топола

Водещият причинител на алергии по време на разпространението на пухчетата са поленовите зърна на житните треви.

Поленово зърно от сем. Житни (диаметър ~ 30-50 µm)

Какви други видове цъфтят през май и биха могли да доведат до алергични прояви?

  • Дървесни видове – дъб, черница, черен бъз, чинар, конски кестен, смърч, бор
  • Тревисти видове – живовляк, киселец, лапад, козя брада.

За да се намалят контактите с поленовите алергени се препоръчва:

  • В сухите и топли дни да се пребивава в домове и коли със затворени прозорци
  • При възможност да се излиза навън след дъжд
  • При излизане да се носят маска и очила за да се ограничи контакта на прашеца с носната лигавица и очите
  • При прибиране у дома да се сменят дрехите, да се измиват носа и очите

Най-добрият вариант за пациентите с полиноза е да има чести дъждове, които да отмиват прашеца от въздуха.

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог - лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София