Прогноза за първата половина на април 2021

За разлика от сравнително топлата и суха зима, месец март се оказа изненадващо студен и снежен. Оказва се, че средната месечна температура за март 2021 г в София е била 3,6°С при средностатистическа 6,2°С. Освен това в периода 10-27 март имаше 14 с превалявания повечето от които комбинация от дъжд и сняг. В резултат беше отчетена пет пъти по-малка месечна сума поленови зърна.

За района на София прашецът във въздуха беше от малко на брой видове: леска и елша от сем. Брезови, ясен, тис и сем. Кипарисови. След средата на месеца се улавяха и поленови зърна от трепетлика и върба. С изключение на дните около 4-6 март, през останалото време отчетените за денонощие поленови зърна бяха значително по-малко от обичайните. Застудяването от втората половина на февруари и през март облекчи оплакванията на пациентите с алергия към ранните пролетни дървета.

За района на София прашецът във въздуха беше от малко на брой видове: леска и елша от сем. Брезови, ясен, тис и сем. Кипарисови. След средата на месеца се улавяха и поленови зърна от трепетлика и върба. С изключение на дните около 4-6 март, през останалото време отчетените за денонощие поленови зърна бяха значително по-малко от обичайните. Застудяването от втората половина на февруари и през март облекчи оплакванията на пациентите с алергия към ранните пролетни дървета.

Прогноза за месец април 2021 г.

За по-голямата част от страната април е месецът, в който се отчитат най-големи количества алергизиращ полен. Цъфтят предимно дървесни видове:

 • Ясен – продължава цъфтежа и в сухи дни може да се отчетат по-високи стойности
 • Сем. Кипарисови – очаква се цъфтеж при много видове от семейството.
  За щастие в България този прашец е по-слабо алергизиращ.
 • Клен – наличието на много видове обуславя дълъг цъфтежен период, но прашецът не спада към силно алергизиращите.
 • Върби – някои видове прецъфтяха през март, но други започват да цъфтят.

  Особено внимание през април трябва да се обърне на видовете от сем. Брезови защото техният прашец е най-силно алергизиращия дървесен и обикновено през април е периодът на техният цъфтеж и на максимална въздушна поленова концентрация. Цъфтят основно:
   
 • Бреза - Някои по-ранни видове брези започват да цъфтят около 5-10 април и достигат своя максимум около 15-20 април.
 • Габър – първи поленови зърна се улавяха в последните дни на март, цъфтежа ще се увеличава и ще продължи до края на месеца.

За ограничаване на контакта с полена на брезите и габърите се препоръчва излизане навън след дъжд, както и носене на предпазни маски и на открито.

В зависимост от метеорологичните условия около 10 – 15 април започва да се улавя и полен от тревисти видове, включително и треви от сем. Житни. Развитието и старта на цъфтежа при тревистите видове зависи от температурата на въздуха и от количеството почвена влага. Добре е, че тревистите видове цъфтящи през април не са алергизиращи. Това са предимно:

 • Луковични видове като нарцис, лале, зюмбюл.
 • Ранни пролетни цветя – иглики, теменужки
 • Сем. Житни – Poa sp, Alopecucrus sp.

Клонка от бреза по време на цъфтеж