Прогноза за април 2019

Прогноза за април 2019

Информация за въздушното разпространение на цветен прашец през март и прогноза за април 2019 година

Месеците март и април в нашата страна са периодът на цъфтеж предимно на дървесни видове. Още през февруари стартират първите ветроопрашващи се видове, а по-късно през март цъфтят и насекомоопрашващите се овощни видове. Последните нямат отношение към поленова алергизация, но те привличат предимно пчели и са рискови за хора с алергия към ужилване от пчели. От всички алергизиращи дървесни видове през март цъфтят предимно представители на сем. Брезови, различни видове ясени, върби, тополи и кипарисови.

Количество поленови зърна от сем. Брезови през месец март 2019 г. в гр. София

През първата десетдневка на месеца цъфтежа на лески и елши беше изключително интензивен и отчетеният брой поленови зърна надвишаваше средните стойности за периода. След това те прецъфтяха, а застудяването около 12-15 март и ниските нощни температури през втората половина на месеца забавиха цъфтежа на бреза и габър. В резултат през тази година през март във въздуха на София преобладаваше поленът на ясените – около 60% от всички поленови зърна. Това се обяснява с факта, че ясените са често използван вид за градска растителност в София.

Съотношение между водещите алергизиращи видове в София

През последните години за озеленяване все по-често се използват и различни кипарисови видове, поради което техният дял във въздушната поленова концентрация беше около 20%. За сравнение през март 2013 г само 7% от дървесния полен е бил от тис и кипарисов. Това поставя въпроса дали този прашец е на път да се превърне в алергологичен проблем и в нашата страна, така както е във всички средиземноморски страни.

Прогноза за месец април 2019 г.

Обикновено през април времето е много динамично и променливо. Докато през февруари и март цъфтят само дървесни видове, то през април започват да цъфтят и тревисти растения. За пациентите с поленова алергия са важни видовете, които се опрашват чрез вятъра. Наличието на прашец във въздуха зависи от различни фактори:

 

  • Растителност – определя какъв тип полен ще преобладава в дадения регион
  • Климат – има отношение към това кога ще стартира цъфтежа и как ще се развият растенията
  • Конкретните метеорологични условия – честите дъждове подтискат въздушното разпространение на прашеца, бурните ветрове донасят полен от по-далечни региони, сухото и топло време стимулира образуването и отделянето на повече полен.

 

През първата половина на април преобладаващият полен във въздуха отново ще е дървесният. След средата на месеца ще започне поленовия сезон на житните треви и някои тревисти видове.

През април ще продължава цъфтежа на ясен, кипарисови и ще започне при някои видове клен, бреза и габър, а към края на месеца – чинар, дъб, орех, черница. Ветроопрашващите се дървета образуват голямо количество лек прашец, който много лесно се разпространява на големи разстояния и образува алергизиращ фон. От тревистите видове през април цъфтят предимно луковични цветя – нарциси, зюмбюли и лалета, чиито прашец не се разпространява по въздуха. Те могат да предизвикат проблем при сенсибилизирани хора само след близък контакт с тях. Най-важните алергизиращи видове с максимален цъфтеж през април са брезата и габъра. Според метеорологичните прогнози през месец април 2019 г. времето ще е променливо, предимно облачно с чести и краткотрайни превалявания. Кратките и слаби валежи временно отмиват прашеца от въздуха, но не подтискат цъфтежа на дърветата. Ето защо пациентите с доказана алергия към бреза или габър трябва да избягват излизания през топлите, сухи и ветровити дни на април. Особено видим ще бъде цъфтежа при овощните видове. Те обаче не са алергизиращи защото поленовите им зърна са едри, тежки и лепкави и не се пренасят по въздуха. След средата на месеца обикновено започва цъфтежа на по-ранните житни треви, но те са малко на брой видове и не образуват сериозен въздушен поленов фон. Това е подходящото време преди цъфтежа да се окосят тревните площи в населените места като начин да се поддържа по-ниска въздушна поленова концентрация.

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог - лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София

Клонка от тис по време на цъфтеж