Прогноза за август 2020

Прогноза за август 2020

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през юли  и прогноза за месец август 2020 г.

През юли става втората промяна на алергизиращата група: намалява количеството полен от тревите от сем. Житни и започва период на доминиране на плевелния прашец.

Съотношение между житен и плевелен полен в София през юли 2020 г

Дневните количества прашец във въздуха бяха пряко отражение на метеорологичните условия. В дните с по-интензивни валежи се наблюдаваше рязко понижение на отчетените във въздушните проби поленови зърна. Какво цъфтеше през месеца? Прашеца от сем. Житни идваше от периферията на града (тимотейка, царевица) и от близките планини. През повечето дни на юли в София не се наблюдаваха цъфтящи треви. Едва в последните дни на месеца започна цъфтеж при троскот ( Cynodon dactylon ). При плевелните видове основното количество прашец беше от:

  • Сем. Копривови - коприва и париетария
  • Сем. Конопови – коноп и хмел
  • Живовляк – на почти всички окосени тревни площи се наблюдаваше бурно развитие и цъфтеж
  • Сем. Лободови и сем. Щирови
  • Пелин – отчитането на прашец във въздушните проби започна след 20 юли.

Прогноза за месец август
До средата на месеца ще има леко увеличение на количеството житен полен, което ще е резултат от цъфтежа на троскот в населените места и царевица и тимотейка по периферните зони. Във високите части на планините ще има по-малко цъфтящи видове в сравнение с месец юли.
Ще преобладава прашец от плевелни и разнотревни видове.
Според метеорологичната прогноза предстои обичайно топъл август с повече превалявания през първата половина на месеца. Натрупването на почвена влага ще се отрази благоприятно на развитието на различни тревисти растения включително и алергизиращи. Какъв и колко прашец ще се носи във въздуха зависи от различни фактори:

  • Растителността в региона – на локалната растителност се дължат около 70% от поленовите зърна във въздуха.
  • Дъждовете – продължителните или интензивни валежи подтискат разпространението на прашеца и осигуряват спокойни дни за пациентите с полиноза.
  • Ветровете – продължителни и постоянни ветрове от една и съща посока могат да донесат алергизиращ прашец от друг регион и временно да доведат до рязко увеличение на въздушната поленова концентрация, респективно да провокират алергични прояви при сенсибилизирани хора.

До средата на август и в градовете, и в природата ще цъфти троскот.

Троскот

В регионите с царевица ще има осезателно увеличаване на количеството полен във въздуха, особено в дните с вятър.

Царевица по време на цъфтеж

При плевелните видове се очаква прецъфтяване на коприва и живовляк. Ще продължи да цъфти париетария, но на по-малко места. От сем. Лободови и сем. Щирови някои видове ще прецъфтят, но други ще започнат да цъфтят и се очаква равномерна въздушна поленова концентрация.
!!! Увеличаване на количеството прашец ще се наблюдава при пелините. Добре е хората с алергия към прашеца на пелините да се подготвят с подходящи медикаменти да посрещнат период на високи и много високи поленови концентрации. При излизане навън е добре да носят маска и слънчеви очила. А най-добре да избягват разходки на открито в сухи, топли дни с вятър.

Пелин по време на цъфтеж

Около средата на август ще започне цъфтежа на амброзията. Нейният прашец е с много силни алергизиращи свойства. Медиите алармират за „Епидемия от алергични оплаквания“ в страните с големи площи амброзия по време на нейния цъфтеж . Системните наблюдения на въздуха в нашата страна показват ежегодно нарастване на отчетения брой поленови зърна. Това означава, че местата с амброзия стават все повече. А това ще доведе до алергизиране на повече хора.

Амброзия

Необходимо е добро познаване на амброзията и постоянна борба за намаляване на площите с нея.

Изготвил:  Мариела Христова-Савова, биолог - лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София