Изчисли своя личен риск

ФАМИЛНА ОБРЕМЕНЕНОСТ

В даден етап от живота си всеки може да стане алергичен. Но рисковете са по-големи, когато във фамилията има други членове, страдащи от алергия. Хората с алергии, принадлежащи към фамилии, в които се среща това заболяване, са известни като атопични индивиди.

Ако никой от Вашата фамилия не страда от алергия, то при вас риска да станете алергични към нещо е само 5% до 15%. В случай, че и двамата Ви родители страдат от алергия, рискът нараства на 40%, 60% или дори 80%, ако и двамата родители имат един и същ тип алергия.

За да изчислите риска от алергия, моля изберете Вашия възможен случай.