Прогноза за септември 2023

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през август и прогноза за месец септември 2023 г.

Високите температури и продължителното засушаване през тази година не попречиха на цъфтежа на плевелните и разнотревни видове, които са характерни за месец август. Както всяка година във въздуха се носеха единични поленови зърна от сем. Житни, а преобладаващия полен във въздуха беше от различни тревисти видове, предимно плевелни. Основните цъфтящи видове бяха:

  • Сем. Лободови и сем. Щирови. Техният прашец представляваше 11% от общия плевелен полен.
  • Сем. Конопови – около 21%
  • Пелин – 13%
  • Амброзия – 37% от общото количество плевелен прашец отчетен във въздуха над София.

През последните няколко години се наблюдава все по-ранен цъфтеж при амброзията. През тази година дните с отчетени максимални стойности за август на полен от амброзия бяха още по-рано – в дните 20-22 август.

Прогноза за месец септември

Основен дразнител ще бъде силно алергизиращата амброзия ( Ambrosia sp. )!

Горещото и сухо време през юли и август е причина за по-ранното приключване на цъфтежа дори при топлолюбиви и сухоустойчиви видове каквито са плевелите от сем. Лободови, сем. Щирови, сем. Конопови и пелин. За съжаление амброзията е изключително непретенциозна към условията на средата и силно устойчива на екстремни температури и липса на почвена влага. Така че амброзията ще продължи да цъфти и през септември. Метеорологичната прогноза за септември е за все още високи температури и по-интензивни валежи едва в края на втората десетдневка и до около 25-ти септември. Липсата на валежи ще позволи натрупаният във въздуха прашец да остане там и да се пренася от ветровете в различни посоки почти до края на месеца. Най-голямо се очаква да е количеството на прашец от амброзия, особено в Северна България. Възможно е на места да се наблюдава по-рязко увеличение на въздушната поленова концентрация в дните около 10-13 септември.

От останалите видове тревисти растения не се очаква клинично значим цъфтеж през целия месец. Ще цъфтят малко на брой растения и няма да образуват сериозен поленов фон. В края на месеца в часовете преди валежите е много вероятно да има за кратко повишение на общото количество прашец, което да доведе до дискомфорт при някои по-чувствителни пациенти.


В подкрепа на казаното, че амброзията расте навсякъде. Особено много обича сухи места като жп гари, край пътища, в процепи на бетон и асфалт.


Амброзия по време на цъфтеж

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог, Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София