Прогноза за октомври 2023

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през септември и октомври 2023 г.

През тази година времето се задържа сухо и топло през по-голямата част от месеците от юли до октомври. Това доведе до значително по-голямо количество прашец във въздуха в сравнение с предишни години.

Основните видове полен във въздуха бяха:

  • Пелин – 8,5%
  • Сем. Лободови и сем. Щирови – 20%
  • Амброзия – 59% от плевелния прашец

Видът, който създаваше най-сериозни проблеми на пациентите с полиноза беше амброзията. Не само защото поленът на амброзията е силно алергизиращ, но и по причина, че през тази година беше отчетена най-голямата за последните 13 години месечна сума на прашец от амброзия за месец септември.

Високите температури и липсата на дъждове са причината дори и след средата на октомври да има цъфтящи плевелни и разнотревни видове и наличие на прашец във въздуха, макар и в минимални количества.

След преминаването на първите по-интензивни или по-продължителни валежи въздухът ще се изчисти от натрупаният там прашец. След това започва спокоен период за пациентите с поленова алергия. Но също така това е периодът, в който пациентите могат да посетят специалист алерголог за консултация, провеждане на изследвания и обсъждане на подходяща терапия за по-леко преминаване през следващия поленов сезон. Кога ще започне новият поленов сезон зависи от много фактори:

  • Растителният вид – обикновено леските са първите цъфтящи след зимата
  • Местоположение на населеното място – надморска височина, релеф
  • Вид и продължителност на зимата
  • Температура и валежи през пролетта

В по-топлите части на страната новият поленов сезон може да започне още в първата десетдневка на януари, ако зимата е с по-високи температури и с по-малко сняг.

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог, Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София