Прогноза за май 2023

Информация за въздушното разпространение на цветен прашец през април и прогноза за месец май 2023 година

Сравнително по-ниските температури и честите слаби валежи през април ограничиха образуването и разпространението на прашец във въздуха. През месеца цъфтяха много алергизиращи дървесни видове:

 • ясен – до средата на април
 • бреза, габър – през целия месец
 • дъб и чинар – след 10-ти април
 • орех – след 20-ти април
 • сем. Борови и черница – с начало на цъфтежа през последната седмица на април.

Но количеството отчетен полен във въздуха беше по-ниско от средното за април.

Прогноза за месец май 2023 г.

Според метеорологичната прогноза първата седмица на май ще бъде хладна и с чести валежи. Тези условия ще поддържат по-ниска въздушна поленова концентрация. По-високи температури се очакват около средата на месеца и през третата десетдневка. В периодите без дъжд ще се натрупва по-голямо количество прашец от различни предимно дървесни видове като:

 • сем. Букови и чинар – ще са в процес на прецъфтяване
 • орех и черница – с постепенно повишаване на количествата прашец
 • конски кестен и черен бъз – силно забележими с големите си съцветия, но със слабо алергизиращ полен
 • сем. Борови – обикновено между 25 и 30% от дървесния полен през май е от цъфтящите смърч, бял и черен бор.

Около средата на месеца започват да се отделят семената на тополите, т.нар. «Пухчета» . Много хора ги обвиняват за алергичните си оплаквания, но «Пухчетата» са само механичен дразнител. Истинският причинител на полиноза в този период са тревите от сем. Житни, чийто цъфтеж започна в края на април и ще продължи до август с максимум в поленовата концентрация през втората половина на май и първата на юни. Други тревисти видове с цъфтеж през месец май ще са:

 • Сем. Лападови – с основни представители като лапад, киселец и козя брада
 • Живовляк – очакван старт на цъфтежа след средата на месеца

По отношение на валежите очакванията са за по-малко и по-слаби през втората половина на месец май. Това е предпоставка за образуване и разпространение на по-голямо количество прашец във въздуха и по-сериозни алергични оплаквания при пациентите. За по-леко преминаване на периода с висока въздушна поленова концентрация се препоръчват различни мерки като:

 • През сухите дни престой в помещения със затворени прозорци
 • Излизане навън след дъжд
 • При излизане в сухо време помага носенето на слънчеви очила и маска като за по-чувствителните пациенти се препоръчва маската да се навлажни с вода
 • След завръщане у дома да се измиват лицето, носа и очите

При невъзможност да се избягва контакт с алергена пациентите трябва да се подготвят с подходящи медикаменти.


Майска локва след дъжд. Белият ръб е полен от сем. Борови


„Пухчета“ от тополи


Орех в началото на май

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог, Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София