Прогноза за март 2024

Информация за въздушното разпространение на цветен прашец през февруари и прогноза за март 2024 година

Отмина още една топла зима почти без сняг. За поредна година часто от леските в София цъфнаха през януари и техният полен се отчиташе във въздушни проби до края на февруари. Месец февруари в София беше доста топъл и изключително сух. Това провокира ранен старт в цъфтежа на елша и на широко срещани в градската среда видове като ясен и сем. Кипарисови. Към края на месеца започна цъфтеж при тис, трепетлика и бряст. Като резултат на липсата на валежи през повечето дни въздухът беше наситен с огромно количество прашец.

Прогноза за месец март 2024 г.

Според метеорологичните прогнози месец март ще бъде с температури около нормалните, но с чести дъждове. Въпреки, че обичайно през март цъфтят много видове, отделящи голямо количество алергизиращ прашец, валежите ще подтискат въздушното му разпространение. В различните части на страната цъфтежът през месец март значително се различава поради географски и климатични особености. В по-топлите части цъфтежът ще започва по-рано с около 10-ина дни. В планините над 800 м.надм.вис. почти няма да се наблюдава цъфтеж. В по-голямата част от страната ще цъфтят:

  • Ясен – ще продължи да цъфти и да образува голямо количество прашец предимно в градовете където е често използван вид в паркове, градинки и по тротоари.
  • Сем. Кипарисови – през целия месец ще се поддържа постоянен поленов фон
  • Тис – повечето представители ще прецъфтят до средата на месеца
  • Елша – ще цъфти край реките и в по-ниските части на страната и там ще се наблюдава локално увеличение на количеството прашец във въздуха
  • Трепетлика – до средата на месеца ще прецъфти в парковете на повечето градове, към средата на месеца ще цъфне и в ниските планински части
  • Топола – при подходящи температури към края на месеца може да започне цъфтеж

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог в НЦЗПБ, София