Прогноза за юни 2023

Анализ на поленовият цъфтеж през месец май и прогноза за юни 2023г.

Обикновено през месец май започват и ескалират алергичните оплаквания на много хора защото това е периодът на активен цъфтеж на тревите от сем. Житни. Прашецът на тревите е най-силният поленов алерген за България и за съжаление е с най-дълъг цъфтежен период. През тази година обаче честите валежи поддържаха по-ниска от средната въздушна поленова концентрация и това беше предпоставка за по-леко преминал период за пациентите.

Месец май е месецът, през който във въздуха се носи не само клинично значимо количество полен от сем. Житни, но и много прашец от дървесни видове.

В София през първата половина на май преобладаваше прашецът от многото дъбове в града, а през втората половина въздухът беше наситен с полен от смърч, бял и черен бор.

Прогноза за месец юни

През юни основният алергизиращ прашец ще продължи да е този на тревите от сем. Житни, особено в по-ниските части на планинските райони. Количеството дървесен полен ще намалява защото ще цъфтят видове като липа, черен бъз, айлант. А това са видове които не образуват толкова прашец колкото тези април и май - от сем. Брезови, сем. Букови и сем. Борови. Ще се увеличава количеството на разнотревния полен от видове като:

  • Живовляк – ще има цъфтящи видове през целия месец, особено на мястото на вече окосени тревни площи
  • Сем. Лападови – предимно киселец и козя брада
  • Сем. Копривови – копривите ще започнат да цъфтят малко по-късно от обикновено и с повишаване на температурите ще се повиши количеството на прашеца им.

Според метеорологичната прогноза през втората десетдневка на юни се очакват по-малко валежи и по-високи температури. В този период пациентите с полиноза е добре да се въздържат от екскурзии в планините или престой на открито сред природата. В регионите без дъждове ще има висока въздушна поленова концентрация и препоръките към пациентите са:

  • да остават по-дълго в помещения или автомобили със затворени прозорци
  • при възможност да прекарват повече време в близост до големи водоеми където нивото на прашеца във въздуха е по-ниско
  • при излизане навън да носят очила за ограничаване навлизането на полен в очите и така да се намали дразненето
  • осигуряване на подходящи медикаменти за по-чувствителните хора.


През тази година периодът на цъфтеж на тополите (краят на март и началото на април) премина с много ветрове и без валежи и те се опрашиха без проблеми. Резултатът през месец май е налице: изобилие от семена т.е. „Пухчетата“ на тополите.


Ежедневните валежи затрудниха своевременното окосяване на тревните площи в градовете и спомогнаха пълното развитие до цъфтеж на тревите от сем. Житни.

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог, Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София