Прогноза за юли 2023

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през юни и прогноза за месец юли 2023 г.

Хладното време през пролетта забави развитието на голяма част от растенията. Липите в София започнаха да цъфтят доста по-късно отколкото е обичайно. Видовете от сем. Борови имаха сравнително по-дълъг цъфтежен период.

От друга страна добрата почвена влага даде възможност за бурно развитие на тревите от сем. Житни и отчетените дневни стойности бяха над средните през по-голямата част от месец юни.

Сравнително високи стойности имаше и при количеството прашец от разнотревни видове като: живовляк, киселец, сем. Копривови.

Прогноза за месец юли

Дървесни видове. В рамките на първите 10-ина дни ще продължи цъфтежа при по-ароматните видове липа, които цъфтят до по-късно. След като прецъфтят липите ще може да се каже, че поленовият сезон за 2023 г при дървесните видове е приключил. В парковете ще цъфтят каталпите, които имат големи забележителни съцветия, но прашецът им не е алергизиращ.

Сем. Житни. Повечето силно алергизиращи видове прецъфтяха. В по-високите части на планините ще цъфтят някои късно-летни видове. Според метеорологичната прогноза през юли се очакват сравнително по-високи температури и по-чести валежи. Това са предпоставки за поява на вторичен цъфтеж при някои ранни видове. Въпреки това общият поленов фон от тревите от сем. Житни рядко и на малко места ще надвишава клинично значимите стойности.

Разнотревни видове. Ще се увеличи количеството цъфтящи плевелни и рудерални видове като:

  • Живовляк – предимно върху окосени тревни площи
  • Сем. Копривови (коприва и париетария) – в по-малките населени места може да се наблюдава значително количество полен
  • Сем. Лободови – цъфтежът може да започне в първите дни на месеца
  • Сем. Конопови – с по-висока въздушна поленова концентрация ще бъдат районите около масиви с културни растени като слънчоглед и царевица
  • Сем. Щирови – на повечето места в страната ще започне цъфтеж около средата на месеца
  • Пелин – възможно е известно забавяне в началото на цъфтежа

Амброзия. Обикновено цъфтежът започва около средата на август, в някои години към края на юли, но през тази година е възможен още по-ранен цъфтеж. Растенията от род Амброзия са много приспособими към условията на средата, развиват се бързо на нови територии и се характеризират с дълъг цъфтежен период. Очакваното по-топло и влажно време може да провокира по-ранни развитие и цъфтеж през юли.


Амброзия в София – 20.06.2023 г


Същата амброзия – 05.07.2023 г

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог, Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София