Прогноза за август 2023

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през юли и прогноза за месец август 2023 г.

Обикновено през месец юли във въздуха над цялата страна преобладава плевелният полен. През тази година обаче, цъфтежът при сем. Житни продължи по-дълго и в София тревният полен беше преобладаващ до около 20-ти юли. Поленът на плевелните и разнотревни видове беше в малко по-ниски от нормалните за периода количества.

Заради липсата на валежи във въздуха имаше по-голямо от обичайното количество дървесен полен във всички дни на юли. Общото количество прашец от дървета във въздуха над София беше около 47% от всички отчетени поленови зърна. Основното количество дървесен полен се дължеше на прашец от липа (47%) и от сем. Борови( 36% от дървесния полен).

Поленът от сем. Житни беше 30% от всички отчетени поленови зърна и за София източникът му бяха планините и ливадите около града.

Необичайно малко, едва 23% от поленът във въздуха на гр. София през юли беше плевелният и разнотревен полен. Плевелният прашец беше предимно от живовляк, сем. Конопови и сем. Копривови, а след 10-ти юли и от пелин, но в малко количество.

Прогноза за месец август

Според метеорологичната прогноза в дните около 6-ти август се очакват интензивни валежи, които ще изчистят въздуха от натрупаният там прашец. След валежите въздухът вече ще е без полен от дървесни видове. В началото на август ще се наблюдава локално увеличение на прашеца от сем. Житни около масиви с царевица и сорго поради техния цъфтеж. Поленовите зърна на тези два вида са много големи и тежки, поради което те остават във въздуха в близост до източника. От сем. Житни ще цъфтят някои сухоустойчиви и топлолюбиви видове като: троскот, просо, белизма, овсига. Въпреки това общото количество прашец от сем. Житни ще е много малко и под клинично значими стойности, т.е. няма да причинява алергични оплаквания.

Преобладаващият прашец във въздуха над цялата страна ще е този от плевелни и разнотревни видове, като с напредване на месеца количеството на полена ще нараства.

  • Сем. Конопови – с тенденция да прецъфтяват и поленът да намалява
  • Сем. Щирови и сем. Лободови – очаква се много активен цъфтеж и отчитане на голямо количество прашец
  • Пелин – в страната ни има много видове пелин. Някои от тях ще прецъфтят до средата на август, но други ще започнат своя цъфтеж и около и след средата на месеца се очаква достигане на максимални стойности на прашец във въздуха.
  • Амброзия – Този инвазивен вид се разпространява много бързо и завзема нови и нови територии. Цъфтежът на амброзията показва тенденция към все по-ранно образуване на сериозен поленов фон. Сухото и горещо време през тази година може да провокира цъфтеж преди 15-ти август в някои региони и там е възможно да има значителни количества прашец около средата на месеца. Общо за страната се очаква увеличаване на въздушната поленова концентрация около и след 20- ти август . Поленът от амброзия е изключително силно алергизиращ и това е основателна причина да се търсят и прилагат мерки за ограничаване разпространението на този агресивен вид.


Троскот


Царевица


Снимка, показваща локален източник на плевелен и разнотревен полен в големия град


Новопоникнала амброзия на паркинг в София. Нулеви изисквания към местообитание.


Въпрос на време е да се превърне в това

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог, Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София