Прогноза за април 2023

Информация за въздушното разпространение на цветен прашец през март и прогноза за месец април 2023 година

Последният зимен месец – март, обикновено е с много динамични промени в климатично отношение. И през тази година се наблюдаваха резки промени по отношение на температура, влажност и валежи. Комбинацията от повишаване на температурите и снижаване на въздушната влажност е предпоставка за насищане на въздуха с цветен прашец. През март във въздуха се носят поленови зърна от дървесни видове. През тази година 65% от отчетените поленови зърна бяха от ясен, 14% - сем. Кипарисови, 7% от сем. Брезови.

Корелация между средната дневна температура и количеството полен във въздуха
 

Корелация между средната въздушна влажност и количеството полен във въздуха

Прогноза за месец април 2023 г.

През април ще продължават да цъфтят предимно дървесни видове. Обикновено когато месецът е с по-малко валежи това води до екстремно високи стойности на въздушната поленова концентрация. Около и след средата на април започва цъфтеж при тревите от сем. Житни. Ето защо през април много хора се сблъскват с тежки алергични оплаквания. Метеорологичните прогнози са за ниски температури и чести валежи през първата половина на април, кратки периоди без валежи и със затопляне до края на месеца. При тези условия цъфтежите ще продължат, но въздушният пренос на прашец ще е затруднен. Има вероятност през тази година месец април да е малко по-лек и по-спокоен за алергичните пациенти. Все пак списъкът с цъфтящи видове е дълъг:

  • Сем. Брезови. Леските прецъфтяха, но елшите са в процес на цъфтеж. В населените места започнаха да цъфтят брезите, а в ниските планински части - габърът. Около и след средата на месеца може да има значително увеличение на количеството прашец от елша, бреза и габър, което може да доведе до сериозни алергични оплаквания при сенсибилизираните пациенти.
  • Ясен. Част от ясените прецъфтяха през март и през април въздушната концентрация ще намалява.
  • Сем. Върбови. Трепетликите прецъфтяха през март, тополите ще цъфтят в началото на април, но под дъжд и техният прашец няма да се пренася по въздуха. Различните видове върби ще цъфтят до около 20-ти април.
  • Клен. Най-ранните видове започнаха да цъфтят в последните дни на март. До края на април ще се наблюдават цъфтящи кленове. Техният прашец обаче не е силно алергизиращ.
  • Плодни дръвчета. Ще цъфтят различни видове. Прашецът им се носи по въздуха само в дни със силни ветрове. Овощните дървета се опрашват от насекоми като пчели. И това ги прави рискови за хора с алергия към ужилване от пчели.
  • Сем. Букови. Около или след средата на месеца в зависимост от темпеатурите ще започнат да цъфтят дъбовете, а в планините и бук.
  • Чинар. В началото на месеца ще започне цъфтеж и след средата на април ще достигне своят максимум.
  • Орех и черница. През първата половина на април тези видове ще се подготвят за цъфтеж. На повечето места в страната максимума в количеството прашец може да е около и след 20-ти април.
  • Сем. Житни. След 15-ти април ще започне цъфтеж при най-ранните видове. С повишаване на температурите към края на месеца ще се наблюдава повишаване на количеството прашец във въздуха до клинично значими стойности.

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог, Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София