Прогноза за юни 2022

Анализ на поленовият цъфтеж през месец май и прогноза за юни 2022 г.

Пролетта през настоящата година се характеризираше със забележимо малко на брой и интензитет валежи. В резултат въздухът беше наситен с постоянно високо количество алергизиращ прашец. Много от пациентите с поленова алергия отбелязаха тежък поленов сезон. Особено тези с алергия към прашеца на сем. Брезови. Обичайно този прашец е в най-голямо количество през април и до средата на май изчезва от въздуха. Поради сухото време през тази година полен от сем. Брезови имаше през всички дни на месец май.

Общото количество поленови зърна от сем. Брезови за периода 16-31 май отбеляза рекорд за последните 14 години.

Месец май се характеризира с отчитане на огромно количество поленови зърна предимно от многото на брой цъфтящи дървесни видове. За София най-голямото количество прашец беше от Сем. Букови (дъб и бук) – 35% от дървесния полен, сем. Борови – 24% и сем. Брезови – 10%. Освен това цъфтяха още: орех, черница, конски кестен, сем. Кипарисови, чинари, различни видове клен, мъждрян, върби.

Втората половина на месец май беше тежка и за пациентите с алергия към тревите от сем. Житни заради по-високата въздушна поленова концентрация в сравнение със средните за периода стойности.

Прогноза за месец юни 2022 г.

През юни се наблюдава смяна на алергизиращата група растения защото приключва цъфтежа на дървесни видове и започва да преобладава този при тревистите видове. Последните цъфтящи дървета през юни са липите, айланта и някои храсти като черен бъз, маслинка ( Жив плет, Ligustrum vulgare), Булчино цвете (Булчин венец, Philadelphus ). Водещ причинител на алергични оплаквания особено през първата половина на юни остава поленът на тревите от сем. Житни. През юни по-голямо е количеството на този полен в по-високите планински части. Ето защо е добре пациентите с тази алергия да избягват да посещават планините.
В края на май започнаха да цъфтят различни разнотревни видове, като живовляк, лапад, киселец. През юни ще цъфтят още разнотревни видове:

  • Живовляк - някои видове ще прецъфтят, но ще започнат други да отделят полен
  • Киселец – на повечето места ще прецъфти до средата на месеца
  • Сем. Копривови (коприва и париетария) – ще цъфтят през целия месец юни и при сухо време ще има натрупване и повишаване на количеството прашец във въздуха

Месеците април, май и отчасти юни са най-тежките месеци за пациентите с полиноза. За тях се препоръчва да ограничават контактите си с алергизиращ полен като:


Коприва по време на цъфтеж


Представители на сем. Житни и техните поленови зърна


Цъфтеж на житните треви