Прогноза за септември 2022

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през август и прогноза за месец септември 2022 г.

През август алергизиращите растения обикновено са от групата на разнотревните и плевелни видове. През тази година 7% от общия брой отчетени поленови зърна бяха от сем. Житни. Поленовите зърна от дървесни видове бяха 8% и се дължаха на отчитане на единични поленови зърна от различни видове при това в отделни дни. Останалите 85% бяха от разнотревни видове като основната част от тях бяха от плевелни растения като представители от сем. Лободови, Щирови, Конопови, пелин и амброзия. През по-голямата част от месеца плевелният полен беше в стойности близки до средните за периода. В последната седмица се отчетоха значителни количества плевелен полен поради по-ранен и бурен цъфтеж на амброзия (Ambrosia sp ).

Прогноза за месец септември

Ще продължи да цъфти силно алергизиращата амброзия (Ambrosia sp.)!

Както през повечето години, така и през тази прогнозата е за редуване на сухи и топли дни с дъждовни. През първата половина на месеца се очакват температури около и над средните и малко валежи. Започналият през август цъфтеж на амброзия ще продължи поне до 10-15 септември, но при липса на дъжд, прашецът ще остане във въздуха и ще се пренася от вятъра далеч от местата с растения.

Амброзията е последният за годината цъфтящ алергизиращ вид. За съжаление има много силно алергизиращ прашец. Познати са около 40 вида амброзия. В България има данни, че се срещат два вида. Първият от тях, който е Пелинолистна амброзия, е навлязъл като инвазивен вид през 90-те години на миналия век и то на изолирани места. Но постепенно се разви и разпространи в цялата страна, особено в Северна България. Този вид се развива не само върху почва, а и на места където няма растения като например на изключително сухи места, между жп релси, в процепи на бетон или асфалт.

Във въздуха ще се носят поленови зърна и от други видове като например:

  • Сем. Щирови
  • Сем. Лободови
  • Сем. Конопови
  • Различни видове пелин

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог,
Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София