Прогноза за октомври 2022

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през септември и край на поленовия сезон през октомври 2022 г.

Както обикновено през септември най-голям брой отчетени поленови зърна във въздуха бяха от плевелни видове. По-ранното застудяване и валежите станаха причина улавеният полен да е в по-малко количество от средните стойности.

Основните видове, чийто полен се носеше във въздуха бяха:

  • Амброзия – 34% от плевелния прашец
  • Сем. Лободови и сем. Щирови – 28%
  • Пелин – 9%
  • Сем. Конопови – 9%.

Към края на месеца количествата отчетени поленови зърна се понижиха под клинично значими стойности. В първите дни на октомври се улавяха единични поленови зърна и то не във всеки ден.

Всичко това е доказателство за края на поленовия сезон за 2021 г.

За пациентите с поленова алергия предстоят няколко спокойни месеци без прашец във въздуха. Тези месеци са подходящи за провеждане на диагностика или за започване на терапия при хора със сезонни алергични оплаквания.

Началото на следващият поленов сезон зависи от вида и продължителността на зимата. В по-топлите райони на България след по-мека и кратка зима старта на цъфтежа може да се случи още около 10-15 януари. В по-студени райони или при студена и продължителна зима първите цъфтящи лески може да се видят около края на февруари или дори в началото на март.

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог
Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София