Прогноза за март 2023

Информация за въздушното разпространение на цветен прашец през февруари и прогноза за март 2023 година

За поредна година зимата в София беше по-топла от обичайното. В резултат поленовият сезон започна още през януари с обичайния цъфтеж при леските. През февруари започна бурен цъфтеж на ясени и малко по-бавен при елша, тис и видове от сем. Кипарисови. След средата на февруари се разцъфтяха бряст и трепетлики. Комбинацията от високи температури и малък брой дни с валежи доведе до отчитане на рекорден брой поленови зърна за февруари.

Прогноза за месец март 2023 г.

Според метеорологичните прогнози месец март ще бъде динамичен с периоди на сравнително по-ниски температури и се очакват повече превалявания в сравнение със средните за този месец.  Дните около средата на март ще са по-спокойни за пациентите с ранна пролетна алергия. След настъпването на астрономическата пролет (20-ти март) се очаква повишаване на  въздушната поленова концентрация и оплаквания при повече пациенти с алергия към дървесен полен.  Кои видове ще цъфтят през март и кои от тях ще водят до алергични оплаквания?

  • Елша –очаква се по-интензивен цъфтеж до средата на месеца и по-висока въздушна поленова концентрация в близост до реки и водни басейни, както и в по-ниските части на планините.
  • Ясен –  повечето дървета цъфтяха през втората половина на февруари. Въздушната поленова концентрация ще продължи да бъде висока до средата на месеца.
  • Тис – повечето тисове ще прецъфтят до около средата на месеца, след което  валежите ще изчистят прашеца от въздуха.
  • Сем. Кипарисови –  очаква се сравнително равномерен поленов фон през целия месец март.
  • Трепетлики и тополи – до около 10-ти март ще прецъфтят трепетликите, а към края на месеца ще започне цъфтежа на тополите.

 

За периода 1 – 15 март:

За периода 16 – 31 март:


Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София