Прогноза за май 2022

Анализ на поленовият цъфтеж през април и прогноза за месец май 2022 г.

Метеорологичните условия през тази година не се отличаваха със сериозни отклонения от стандартните. Имаше сравнително по-малко дни с валежи и то по-слаби от обичайните. Това доведе до отчитане на значително по-голямо количество дървесен полен спрямо средните стойности за последните 12 години. До средата на месеца прецъфтяха ясените, тополите и тисовете, но започнаха да цъфтят брези и габър.

Почти половината (48%) от дървесният полен беше от силно алергизиращия прашец сем. Брезови.

Като се изключат дъждовните дни: 2-7, 11 и 12, 18-21 и 27 април, в останалите топли и сухи дни количеството полен от сем. Брезови също значително надвишаваше средните стойности. В резултат пациентите с алергия към този полен имаха сериозни оплаквания през целия месец.
След средата на април започнаха да цъфтят чинар, дъб и бук и след 20-ти април се отчитаха сериозни количества прашец във въздуха на гр. София.

След 22-ри април започна да се отчита полен от: орех, черница и сем. Борови. Така месец април 2022 г премина под знака на високи стойности дървесен полен във въздуха.

Прогноза за месец май 2022 г.

Според метеорологичната прогноза през тази година се очакват температури около средните и валежи около и под нормата за месец май. Първите по-сериозни валежи се очакват около средата на месеца. Това означава, че през първата половина все още въздухът ще е наситен с дървесен прашец от много видове останал във въздуха след цъфтежа им – сем. Брезови, сем. Букови, чинар, черница, орех, върби, кленове, бял и черен бор. Постепенно ще нараства и количеството полен сем. Житни и някои разнотревни видове. Видовете, които се очаква да цъфтят и да създават алергични проблеми на сенсибилизираните хора за месец май са:

 • Сем. Житни – водещ причинител на алергични оплаквания. През май ще цъфтят много видове в цялата страна и поленовият фон ще става все по-наситен и все по-дразнещ.
 • Живовляк – цъфтежът започва в началото и ще продължи през целия месец.
 • Сем. Лападови – през месеца ще започне цъфтеж при по-ранните видове лапад, а към края ще цъфтят и козя брада и киселец.
 • Сем. Борови – прашецът не е силно алергизиращ, но се образува в огромно количество и ще е най-забележим през периода.
 • Конски кестен – цъфтежът също е забележим заради едрите съцветия, но поленовите зърна са лепкави и тежки и рядко се улавят в проби от въздуха.

Месеците април, май и отчасти юни са най-тежките месеци за пациентите с полиноза. За тях се препоръчва да ограничават контактите си с алергизиращ полен като:

 • В сухите и топли дни се избягва престой на открито особено в близост до места където в момента се окосяват
 • Препоръчва се излизане навън след дъжд
 • При излизане навън е полезно хората да носят предпазна маска и слънчеви очила.
 • При прибиране у дома да се сменят дрехите, да измиват носа и очите
 • След разходка на куче сред цъфтящи треви е добре да се обтрива козината му с влажна кърпа за премахване на полепналият прашец
 • При пътуване в друг район с вероятност за по-интензивен цъфтеж да се носят подходящи медикаменти.

Много забележими през май са семената на тополите, т.нар. пухчета. Много хора ги обвиняват за своите алергични оплаквания.
Истината е, че пухчетата не са алергизиращи. Те дразнят механично всички хора, но се виждат за разлика от прашеца на тревите от сем. Житни, който е истинският причинител на полиноза, но е невидим.


Семената на топола, т.нар. пухчета

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог, Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София