Прогноза за април 2022

Информация за въздушното разпространение на цветен прашец през март и прогноза за месец април 2022 година

За поредна година месец март имаше характеристика на типичен зимен месец. През първата половина на март в София имаше девет дни с валежи на сняг или комбинация от дъжд и сняг. Температурите бяха доста ниски, особено минималните. Това забави развитието на дърветата и бяха отчетени много ниски стойности на прашец във въздуха.

С подобрението на времето след настъпването на пролетта започна бързо развитие и цъфтеж в много кратки срокове. През последните 10 дни на март беше отчетено най-голямото сумарно количество прашец за последните 12 години. В този период с най-голям дял беше поленът на ясените – 69%, сем. Брезови – 13%, тис и сем. Кипарисови – 11%.

Прогноза за месец април  2022 г.

Обикновено през април цъфтят най-много дървесни видове и във въздуха се натрупват значителни количества алергизиращ прашец.  Пациентите с алергия към този прашец посрещат април със смесени чувства. От една страна времето става хубаво за разходки, но от друга – започват алергичните им оплаквания. Най-често алергията през април се дължи на цъфтежа на видовете от сем. Брезови. Според прогнозата на НИМХ  за периода 1-15 април се очакват сравнително топли и слънчеви дни  с малко валежи около 2-4, 7 и 10-ти. При тези условия започналият в края на март цъфтеж при бреза и габър ще продължи и въздушната поленова концентрация ще се увеличава. Най-голямо количество прашец се очаква в края на периода в дните 13-15 април. Поленовият фон ще се образува от следните видове:

 • Сем. Брезови. Леските прецъфтяха на повечето места, елшите са в процес на прецъфтяване. В населените места ще се увеличават цъфтящите брези. В ниските планински части ще цъфти габърът. В градове като София се очаква натрупване на голямо количество полен от елша, бреза и габър, което може да  доведе до сериозни алергични оплаквания при сенсибилизираните пациенти.
 • Ясен. Част от ясените са в цъфтеж и той ще продължи до края на  април с нарастване на полена във въздуха.
 • Сем. Върбови.  През март прецъфтяха трепетликите, в края на март започнаха да цъфтят тополи и върби. За щастие тези видове са слабо алергизиращи.
 • Тис и сем. Кпарисови. Повечето тисове започват да прецъфтяват, но сем. Кипарисови има много видове, голяма част от които ще цъфтят през април.
 • Клен. Има много видове клен, които се използват за градска растителност и част от тях вече цъфтят.  
 • Плодни дръвчета. Започнаха да цъфтят най-ранните видове и през първата половина на април ще са дърветата с най-забележим цъфтеж, но те не са алергизиращи.
 • Сем. Букови. Около средата на месеца ще започне цъфтеж при дъбовете, а малко по-късно и при бук. Тъй като в България има много видове дъб с последователен цъфтеж, то техният поленов сезон е доста дълъг.
 • Орех. Очаква се цъфтежът да започне около 20-ти април.
 • Чинар. В по-топлите части на страната цъфтежът ще стартира около 10-15 април  и ще достигне своят максимум в края на месеца. В останалата част на страната се очаква забавяне с около 7-10 дни.
 • Черница. Цъфтежът ще започне в края на април.
 • Сем. Житни.  Около 20-ти април ще се наблюдава начало на цъфтеж при най-ранните видове. Но ще цъфтят малко треви и на изолирани места. Така до края на месеца не се очаква да се образува клинично значимо количество прашец във въздуха.

Въздушната поленова концентрация  през първата половина на април ще е значителна с тенденция  да се увеличава към  края на месеца. Според прогнозите на метеоролозите не се очакват чести и обилни дъждове. По тази причина прашецът ще се задържа във въздуха и поленовият фон  ще се състои от разнообразен прашец в големи количества.  
Независимо, че носенето на маски вече не е задължително, за сенсибилизирани пациенти се препоръчва да носят защитни маски особено в топли, сухи и ветровити дни.

Изготвил:  Мариела Христова-Савова, биолог,  Лаборатория „Алергенни препарати”,
БУЛ БИО - НЦЗПБ, София


Бреза по време на цъфтеж