Прогноза за август 2022

Информация за въздушното разпространение на поленови зърна през юли и прогноза за месец август 2022 г.

През повечето години месец юли е периодът на втората за годината смяна на алергизиращата група растения. А именно: поленът от сем. Житни намалява и отстъпва по количество пред поленът на плевелните и разнотревни видове.

През месец юли цъфтящи дървета и храсти с алергизиращ полен няма, но липсата на валежи доведе до циркулиране във въздуха и отчитане на дървесен полен във всички дни на юли. Общото количество прашец от дървета беше около 25% от всички отчетени поленови зърна. Основното количество дървесен полен – почти 70%, беше от липа и около 20% - от сем. Борови.

При сем. Житни имаше цъфтящи видове високо в планините, в градовете започна да цъфти троскот, по полето в края на месеца цъфтяха царевиците.

Почти 55% от поленът във въздуха на гр. София през юли беше плевелният и разнотревен полен. През първата половина на месеца преобладаваше прашецът от живовляк и сем. Копривови, а през втората половина на юли – този от пелин и сем. Конопови.

Прогноза за месец август

Сухото и топло време ще поддържа постоянен, но нисък поленов фон от прашец на сем. Житни. Топлолюбивите и сухоустойчиви плевелни видове ще продължават да цъфтят. Ето кои видове ще причиняват алергични оплаквания през август:

  • Сем. Щирови и сем. Лободови – очаква се отчитане на по-голямо количество прашец в сравнение с месец юли.
  • Сем. Конопови – ниско до умерено ниво на полен във въздуха. Само на изолирани места може да се наблюдава повишен поленов фон.
  • Пелин – някои видове ще прецъфтят, но други ще започнат своя цъфтеж и до средата на месеца се очаква достигане на максимални стойности на прашец във въздуха.
  • Амброзия – на места е възможно да има цъфтеж при отделни екземпляри, но по-сериозни количества прашец ще се отчитат след средата на месеца. Тенденцията ще е за увеличаване на въздушната поленова концентрация към края на месеца. През по-голямата част от август само на отделни места ще се отчитат високи стойности на полен от амброзия. В края на август и началото на септември поленовият фон от амброзия вече няма да е с локален характер, а ще обхване по-голямата част от страната. В по-голяма степен ще бъде засегната Северна България. Поленът от амброзия е изключително силно алергизиращ и това е основателна причина да се търсят и прилагат мерки за ограничаване разпространението на този инвазивен вид.

Растенията от род Амброзия ( Ambrosia sp ) се характеризират със 100% кълняемост на семената и нулеви изисквания към средата за развитие. Разликата между това на дадено място да има едно растение и това цялата площ да е покрита с амброзия може да е много кратко време – три до пет години. Това може да се случи на места без контрол на плевелите.


Амброзия по време на отделяне на прашец

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог,
Лаборатория „Алергенни препарати”, БУЛ БИО - НЦЗПБ, София