Ниското ниво на витамин D има връзка с алергиите при децата

Недостатъчното количество витамин D в кръвта при децата има връзка с чувствителността им към 11 от 17 алергена, използвани в изследване на американски учени. Те използвали интервюта, физикални прегледи и лабораторни изследвания, за да разберат дали децата ще реагират на алергени от околната средата като амброзия (растение), дъб, кучета, хлебарки или храни (например фъстъци). Подрастващите, които имали дефицит на витамин D, били 2.4 пъти повече предразположени към алергия,  причинена от фъстъци, в сравнение с децата с достатъчно количество от слънчевия витамин в кръвта. При възрастни не било открито влияние между нивото на витамин D и някакви алергии. Все пак резултатите показват наличие на връзка между алергиите и витамин D при деца, но за сега не може да се докаже, че дефицитът на витамин D е причина за алергиите. "Въпреки това децата определено трябва да приемат подходящи количества от витамина", коментира проф. Мичал Меламед от университета по медицина Алберт Айнщайн в САЩ.